"yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, cahiller "ders" vermeyi tercih eder."
-Albert Camus
Unicorn Girişim Nedir?

Unicorn Girişim Nedir?

 • 9 DK
 • 16-12-2020
 • 0 yorum
 • 1K

Unicorn Girişim Nedir?

Başarısızlık=Başarı

Basit bir tanımla unicorn girişim “unicorn firma”, kazanç anlamında belirli limitleri geçen durumu ifade eder. Yapılan girişim neticesinde yüksek oranda firma değeri sağlanmıştır.  Küresel düzeyde yapılan değerlendirmeler bu statüyü belirlemektedir.

Unicorn Nedir?

Unicorn kelimesinin kendisi var olmayan hayali bir at türüne anlatır. Firmaların kazanç miktarı da bir anlamda hayali bir hedefin gerçekleşmesi olarak düşünülürse, unicorn işletmelerin neden bu şekilde tanımlandığı da anlaşılacaktır. Küresel çapta yayılarak yüksek bir gelir sağlamak, bunu kısmen hızlı bir şekilde gerçekleştirmek unicorn girişimin sınırlarını çiziyor.


Unicorn Girişim nedir?

Unicorn girişim yapan bir işletme 1 milyar dolar ve üzeri değer kazanmış anlamına geliyor.  Unicorn bir işletme kazanç statüsü olarak hedeflenen en yüksek noktalardan birini ifade ediyor. Aileen Lee, 2013 senesinde unicorn tanımını ilk yapan kişi olarak biliniyor ve ABD’de bu tür işletmeler epey çok sayıda.  

Unicorn şirketler listesine bakıldığında ilk sıralarda Çin görünüyor. Bu açıdan hem Amerika hem de Çin’in unicorn şirketlerde başı çektiği söylenebilir. Ant Financial, Bytedance, Didi, Xiaomi, Alibaba, Lufax, Çin kökenli firmalarda ilk onda yer alan firmalar. Amerika kökenli firmalardan bazıları ise Uber, Facebook, Airbnb olarak sıralanabilir.

Unicorn şirketler Neden Çin ve Amerika Çok Fazla?

Küresel düzeyde getirisi olan büyük girişimlerin neden bu iki ülkede çok fazla olduğu ayrıca ele alınması gereken bir konu. Bu durumun farklı birçok yönü bulunuyor ve aslında siyasal, ekonomik, sosyal faktörlere göre belirlendiği, unicorn firma tanımında açıkça fark edilebilir.

Nüfus faktörüne göre değerlendirme yapılırsa Çin en kalabalık ülke olarak etkili bir satış potansiyeline sahip. Bu nüfus oranı Amerika’da birçok ülkede varlığını sürdüren ve medya ile de yaygınlaşan satış kapasitesi anlamına geliyor.   Her iki ülkede de firmaların müşteri kapasitesi büyük bir kitleye ulaşabildiği için geniş bir ağ üzerinden kazanç artabiliyor.

Unicorn girişim ekonomik alt yapısı güçlü olan ülkelerde öne çıkıyor. Çin ve Amerika bu nedenle unicorn girişim yapan ve yüksek değer statüsü elde eden firmalar odağında.  Gelişmekte olan ekonomilerde nüfus etkisi görülse de tam bir sistem oturmadığı için net bir statüden de bahsetmek zor olacaktır. 

Unicorn şirketler listesi girişim değeri, getiriyle somutlaşan firmalardan oluşuyor. Yani bir firma sadece girişim yaptığında bunun başarı ile sonuçlanarak belirtilen sınırda bir değer katmış olması gerekiyor.

Ülkeler arası farklardan devam edilecek olursa sosyal yapı tüketim alışkanlıkları birbirinden etkilenen bir özellikte.   Teknolojik ürünlerde bir ülkede devam eden politika alternatif olarak diğerinde yeni bir girişim değeri de sağlayabilir.  Ülkelerin birbiriyle etkileşimi bunda belirleyici olabilmektedir. Var olan rüzgâra uyum sağlamak adına yeni unicorn şirketlere rastlamak mümkün.

Küçük İşletmeler ve Unicorn Statüsü

Küçük işletmeler açısından değer kazandıran köklü değişimler, doğru bağlantıların kurulması, ürünlerin kullanımı için hedef kitle çalışmaları vs. ile ilerleme sağlanabilir. Fakat işletmenizin veya bir girişiminizin, Facebook örneğinde olduğu gibi hizmetinizi alacak kişileri bulmak için sağlam kaynaklar lazım. Hindistan’da Unicorn Girişimler

Hindistan’da unicorn şirket girişimleri genel sıralamadaki durumla dikkat çekiyor. En çok unicorn firma barındıran üçüncü ülke konumuyla listede bir ağırlığa sahip. OYO firması bunun bir örneği ve ülkede ucuz otel ağı ile bir hayli yaygın.


Türkiye’de Unicorn Girişimler

Türkiye’de unicorn girişimler genel anlamda pek parlak görüntü vermiyor. Fakat 2010 senesinde kurulan Peak Games’i satın alan Zynga ile Türkiye’de ilk kez unicorn girişim yapılmış oldu. Satın alan firma ABD merkezli ve 1,8 milyar dolar değeri bulunuyor.


Türkiye’de Unicorn Girişimlerin Durumu

Kendi kendine yetebilen ekonomik sistem olmaması nedeniyle Türkiye’de unicorn şirketlere rastlamak zor görünüyor. Büyük bir tüketici ağı olan çok sayıda firma var ancak yabancı firma kökenli olması nedeniyle Unicorn şirketler türkiye özgünlük kazanamıyor.  

Basit mantıkla işletmelere değer katan en başta kendi ülkelerinde elde ettikleri kullanıcılar. Bu temeli oluşturan firmalar ardından kısa sürede dünya çapında ağ da kurabiliyor. Genel tüketim alışkanlıklarında yabancı kaynaklı tüketimin popüler olması, yerli üretim ve tüketim alışkanlıklarının geri planda olması gibi kriterler yapılabilir.


Yakın geçmişe bakıldığında 1990-2000 senesi arasında ani bir özelleştirme dönemi oldu ve bu süreç tamamen boşa çıkarıldı. Özel girişimlerin popüler olduğu dönemde, yeni yıkılan SSCB etkisiyle Türkiye’de turizm patlaması yaşandı. Dışa bağımlılık nedeniyle sektör açısından bir temel oluşturulamaması, kemik bir ekonomik yapının da sağlıksız temelde kurulması bugün de yansımalarını sürdürüyor.


Unicorn Girişimlerin Özellikleri

Etkilendikleri durumlar bakımından unicorn statüsü teknoloji gibi çok sayıda kriterle beraber düşünülebilir. Dijital reklamcılık, küresel düzeyde satış ve reklam olanakları unicorn statüsünde belirleyici olabiliyor. Sadece teknolojiyle sınırlı olmaması ayrıca önemli, çünkü yalnızca etken olarak düşünmek gerekiyor.

 • Çoğu unicorn girişimde yaygın görülen bir durum, kendi sektöründeki genel algılarda değişim yapmasıdır.  Konaklamada, ulaşım veya sosyal medya alanlarında bu görülebilir.
 • Yenilik odağında devam eden değişimleri merkezine alabilir. Yapılan ilk hamlelerden gelen kullanıcı artılarını değerlendiren unicorn firmalar epey çoktur. Var olan konumun devamı amaçlanır.
 • Yazılım odağı unicorn statüsündeki işletmelerde baskın oran durumunda.  Yazılım teknolojik değişimle beraber küresel düzeyde zincirleme etkilerini sürdürüyor. Ana değişimlerin yanında etkiye bağlı oluşan unicorn girişimler de bulunabilir.
 • Küresel çaplı unicorn firmalarda tüketici odağındaki hizmet prensibi, kişiye ekstra kolaylıklar sunması ile dikkat çekiyor. 
 • Sektör değeri yüksek işletmelerin yatırım yaptığı firmalar unicorn statüsü kazanarak küresel düzeyde ciddi bir atılım yapabiliyor. 

Decacorn ve Hectacorn nedir?

Unicorn şirket sıralamasında üst sıralardaki işletmeler 10 milyar doları aştığında decacorn olarak tanımlanıyor. 100 milyar dolar ve üzerinde değeri olan işletmeler ise hectacorn olarak ifade ediliyor.


Şirketlerin Değeri Nasıl Belirlenir?

Şirketlerin değeri teknik açıdan yapılan birçok değerlendirme neticesinde belirleniyor. Bu hizmeti veren ayrıca danışmanlık firmaları bulunuyor ve detaylı analizler yapılıyor. 

Hizmetler devam ederken faaliyetin kesin bir şekilde durdurulması firmanın değeri açısından önemli bir kriterdir. Var olan sistemin durdurulması ardından yeniden yapılması, baştan inşa edilmesinde toplam ne kadar harcama olacağı da dikkate alınıyor.

 • Büyük işletmeler bütünüyle devredildiğinde ne kadara yapılacağı değer belirleyen başka bir etken. Kazancın bütünsel boyutları güncellenerek tespit ediliyor.
 • Geçmiş senelerdeki günlük ciro değerlendirmesi yapılır. Bu kazancı etkileyen tüm faktörler belirlenir ve yeni tahminlerle devam edilir.
 • Satışları etkileyen güncel durumların varlığı, sektör değişimlerine olan eğilimler vs. incelenir.
 • Ödenen vergiler, hali hazırdaki firma borçları hesaplanır. Faiz öncesi kar ve uzun vadede ödeme hesaplaması yapılır.
 • Nakit durumundaki artış ve azalış değerlendirmesi, firmanın alacağı ödemelerde artış azalış değerlendirmesi incelenir.
 • Satışı yapılacak ürünün stok durum kontrolü yapılır. 
 • Kredi kapasitesi kısa ve uzun vadede incelenir. İç ve dış borçlarla beraber yapılan bir incelemedir.

Unicorn girişim işletmeler bazında kapasite artıran yatırımlar değer tespitinde önemlidir. Var olan değeri sürdürmek ve olası aksamalarda önlem alan çözümlere odaklanılabilir. Yatırımcı ile büyüme hedefleri yanında kendi potansiyelinden gelişimi hedefleyen firmalarda değer tespiti daha net olacaktır. Bir firmaya yatırım olasılıkları net veri olarak düşünülemez. 


"Unicorn Girişim Nedir?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et