"taktik maktik yok bam bam bam!"
-Fatih Terim
Turquality Nedir?

Turquality Nedir?

 • 15 DK
 • 08-07-2019
 • 0 yorum
 • 2K

Uluslararası pazara açılan bir firmanın tek bir amacı vardır oda markanın varlığı ve uluslar arası pazarda güven inşa etmektir. Bu yazımızda markaların uluslar arası pazarda nasıl güven inşa edebileceği ve ihracat yapacak olan firmalar için TURQUALITY hakkında en geniş bilgilere yer verdik. Detaylar için okumaya devam edin.

Marka ve Markaya İlişkin Kavramlar

Günümüzde, ürünlerin giderek daha benzer hale geldiği pazarlarda öne çıkmanın tek yolu marka olmaktır, çünkü rakiplerin markayı taklit etmek için hiçbir zaman geç kalmadığı rekabetçi bir pazar ortamı vardır. Rekabetçi piyasa koşullarxında, tüketiciler her zaman rasyonel davranmazlar. Bu nedenle, bir şirketin ürünü, bir süre sonra, benzer ürünlerin bulunduğu ve tüketicilerin rasyonel olmadığı rekabetçi pazar ortamlarında farkedilmeyebilir.

Şirketi bu durumdan uzaklaştırabilmek için yalnızca güçlü bir şirket imajı mümkün olacaktır. Kurumsal imajı güçlü kılan şey güçlü bir marka imajıdır, çünkü marka bir iş stratejisinin en belirgin yüzüdür. Tek kelime, tek işaret, tek ses ve tek duygu bazen markanızı anlatan en iyi şey olabilir. Temel olarak bir marka, alıcının, belirli bir dizi özellik, avantaj ve hizmetin sürekli olarak sağlanacağına dair alıcıya garantisidir. En iyi markalar, onlarla birlikte kalite güvencesi sağlar

Tüketici Açısından Marka

Ulusal ve uluslararası pazarlarda, bir şirket, kar elde etmek için ürünlerinin veya hizmetlerinin birden fazla ülkedeki tüketicilere veya şirketlere akışını sağlamalıdır. Bu bağlamda, şirketler doğrudan tüketicilere hitap eden markalı ürünü yaratmalıdır. Özellikle mevcut marka alışkanlıklarını kırmak ve yeni bir marka yaratmada tüketicilere en etkili mesajı sunmak oldukça önemlidir. Tüketici ve ürün arasındaki köprü marka imajı ile inşa edilmiştir.

Tüketicilerin büyük bir kısmı markayı bir sembol veya imaj olarak algılıyor ve kendilerini bu markaya bağlı hissediyor. Bu tür davranışlarda, marka sahibinin marka imajını ve tanınmasını geliştirme çabaları, marka sahibinin kullanıcılara verdiği güven kadar önemlidir. Markalı ürün, tüketicinin o ürüne duyduğu güveni artıracağından, tüketiciler satın almaktan çekinmeyecektir. Bu nedenle marka, tüketici haklarının korunması açısından da önemlidir. Sonuç olarak, marka tüketiciler için bir ürünü tanımanın en kolay yoludur.

İşletmeler açısından marka

Şirketlerin iç ve dış pazarda güçlü ve kalıcı olmaları için markalarıyla öne çıkması, ekonomik pazarda yer almasının önemli şartlarından biridir. Bunun için ilk adım olan marka tescili, güçlü bir temele dayanan ancak sürekli gelişmeyi hedefleyen bir sürecin başlangıcı olarak düşünülebilir. Bir yandan pazara yeni ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin mevcut küresel rekabette mevcut markaların tüketicilerin kullanım ve bağımlılıklarını yaratması ve arttırması, diğer yandan da bazı pazarlarda işletmeler için oldukça önemlidir.
Bu nedenle işletmeler, tüketicilerin satın alma davranışlarında markanın ne kadar önemli olduğunu, marka özelliklerinin tüketicilerin tercihlerini nasıl etkilediğini, tüketicilerin marka seçiminde ve kullanımında neyin önemli olduğunu bilmeleri gereken bir durumla karşı karşıyadır.

Üretici için vurgulamamız gereken bir diğer nokta, bir ürün yelpazesinin tek bir marka adı altında getirilip getirilmeyeceği veya her bir ürünün ayrı olarak markalanıp markalanmayacağıdır. Ürünler tek bir marka altına alındığında, yeni ürün eski ürünün popülerliğinden yararlanabilir. Ancak, ürünlerin nitelikleri ve fiyatları farklıysa, farklı markaları belirlemek daha uygun olacaktır. Üreticinin, ürünün nasıl markalaştırılacağına, ürünün nasıl tercih edileceğine karar vermesinden, markanın önemi ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

TURQUALITY'nin cevabını bulmadan önce, Toplam Kalite Yönetimi açıklanmalıdır. TURQUALITY, TKY gibi bir sistem olduğundan, tek fark, Türk hükümetinin dünyada kendi kalite sistemini ve küresel markasını oluşturmak için sponsor olduğu TURQUALITY programının olmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi, tüm paydaşların (müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler ve topluluk) kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi beklentilerini karşılaması için dengeli bir yoldur.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), uzun vadeli müşteri memnuniyetini hedefleyen, kendi personeli ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen, kaliteye odaklanan ve tüm personelin katılımına dayanan bir yönetim modelidir. TKY, iç ve dış müşterilerin kalite taleplerini karşılamaya, tüm personelin katılımıyla ürün ve hizmetlerin optimizasyonu yoluyla ürün ve hizmet yapısı içerisinde müşteriler tarafından tanımlanan kaliteyi yaratmaya çalışan bir yönetim yöntemidir.

Kısacası, toplam kalite anlayışı müşterileri memnun etmek için sürekli bir süreçtir ve mükemmelliğe giden bir yolculuktur.

TURQUALITY Programı Nedir?

Dünyanın ilk ve tek devlet destekli marka geliştirme programıdır. Programın amacı dünya markası olabilecek Türk markalarını oluşturmaktır. TURQUALITY programı, rekabet gücü yüksek ürün gruplarına yönelik üretim, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri içeren ve bu süreçleri iyileştirmeyi hedefleyerek şirketleri küresel rekabete hazırlayan bir destek programıdır. İhracatta markalaşmanın önemi, tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik ve gıda sektörleri gibi rekabetçi sektörler açısından gün geçtikçe artmaktadır

TURQUALITY Projesi, dünyada ilk defa uygulanan devlet destekli markalaşma programıdır. Turquality Projesi, Türkiye'nin kendi markaları ile uluslararası pazarda küresel bir oyuncu haline gelmesi ve “10 Yılda 10 Dünya Markası Oluşturma” vizyonu ile oluşturulan bir destek programıdır. 2004 yılında başlatılan proje, 2011 yılı sonu itibariyle, TURQUALITY programı kapsamında dayanıklı tüketim malları, sanayi makineleri, hazır giyim, kuyumculuk, otomotiv ve tekstil sektöründeki 77 şirketin markası desteklenirken, Marka Programı kapsamında 28 şirketin 31 markası desteklendi.
TURQUALITY Tarihi

TURQUALITY Projesi'nde 23 Kasım 2004 tarihinde başlanmıştır. Proje sürecinde, yasal yapının oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. Daha sonra, her yıl planlanan faaliyetler o tarihte belirlenen çerçevede adım adım gerçekleştirilmiş ve mevcut noktaya ulaşılmıştır. Teknik çalışmalar yürütmek için Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birlikleri'nin ortak hareketi ile iki ekip kuruldu. Bunlar TURQUALITY Çalışma Grubu ve TURQUALITY Sekreteryası olarak isimlendirildi.

Proje kapsamında belirlenecek strateji TURQUALITY Çalışma Grubu tarafından belirlendi. Belirlenen strateji için en uygun sektör Tekstil ve Hazır Giyim sektörü olarak kabul edildi ve projenin pilot uygulamasının bu sektörde gerçekleştirilmesine karar verildi. Sertifikalandırılacak şirketleri belirlerken profesyonel desteğe ihtiyaç duyulduğunda, danışmanlık firmalarından yardım alındı.

28-29 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan paralel toplantı ile “TURQUALITY Stratejik Plan” ve “Marka Yol Haritası” oluşturuldu. Programın Stratejik Planlama (hızlı tüketim malları, dayanıklı tüketim malları, kuyumculuk, otomotiv ve sanayi makineleri) çerçevesinde diğer sektörlere açılmasına karar verildi. Diğer sektörlere açılmasının yanı sıra, uygulamalar hızla artmıştır.

TURQUALITY Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2004
• Program ve destek kapsamındaki markalar Rusya pazarına tanıtıldı. Aynı tanıtım Paris ve New York'ta da yapıldı.

2005
• Hollandalı moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, Paris Moda Haftası'ndaki defilesi; TURQUALITY sponsorluğunda Paris Moda Haftası ve Venedik Bienali'nde Dice Kayek'in defilesi düzenlendi.

2006
• Japon tüketicilere sunulan 7 marka desteklendi. TURQUALITY Vizyon Seminerleri başladı. 30 Mayıs'ta “Jack Trout İle Marka Konumlandırma” konulu ilk seminer 30 Mayıs'ta yapıldı. Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla ilk iki dönem Yönetici Geliştirme Programı yapıldı.

2007
• İkinci TURQUALITY Vizyon Semineri “Uluslararası Pazarda Kalıcı Başarı İçin Kurumsal Kültür Kurma” düzenlendi. TURQUALITY Yönetici Geliştirme Programı'nın kapsamı genişletildi ve üçüncü ve dördüncü dönemler düzenlendi.

2008
• Capital Magazine, projeyi "En İyi 10 Proje" kapsamında buldu. TURQUALITY Yönetici Geliştirme Programının ilk süresi yapıldı. "Design Turkey" Endüstriyel Tasarım Ödülleri yarışması gerçekleşti. TURQUALITY Yeniden Yapılandırma Projesi 3 Eylül'de yürürlüğe girdi. Bu yeniden yapılanmanın Performans Yönetimi, Belge Yönetimi, Süreç Yönetimi, Yardım Masası ve Mali İşler kapsamında yapılması bekleniyordu.Ayrıca 4. TURQUALITY Vizyon Semineri yapıldı.

2009
• Destek kapsamındaki şirketlerin yöneticileri için “2009 Yılı Fırsatlar ve Tehditler” Semineri düzenlendi. 5.TÜRKAN Vizyon Semineri “Küresel Arenada Rekabetçi Genişleme Fırsatları” düzenlendi.

2010
• TURQUALITY Yönetici Geliştirme Programı'nın 8. dönemi yapıldı.

2011
• Teknik Servis İhracat Konferansı yapıldı. Büyük çapta değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, destek süresinin uzatılması, destek faktörlerinin çeşitlendirilmesi, sınırların artırılması ve yeni sektör olarak “Gastronomi” nin dahil edilmesi ile ilgiliydi. Ayrıca TURQUALITY Yönetici Geliştirme Programının 9. dönem toplantısı yapıldı

Devlet Desteği Kimler ve Hangi İşletmelerde Olabilir?

• Üretim ve Ticaret Şirketleri
• Yazılım Şirketleri
• Ticari Şirketler
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
• Üretici Birlikler ve Dernekler desteklenmektedir.

Turquality Nasıl Başvurulur?

Önkoşul: Başvuru sahibi markanın Türkiye’de ve ayrıca verilecek olan İş Planında belirtilecek olan yurtdışındaki hedef pazarlardan en az birinde tescilli olması zorunludur.

Bu süreçte önemli olan, TURQUALITY otomasyonunda Şirket Ön Değerlendirme Setini doldurup geçerli puanı almaktır. TURQUALITY Ön Değerlendirme Setinin amacı, Şirketin belirtilen tutarın ödenmesinden önce Uygulama Usul ve Esasları'nın 20. maddesinde belirtilen soruşturma çerçevesini kabul etmesi ve kendisini sınamasıdır. Sonuç puanı bir öneridir ve bağlayıcı değildir. Daha sonra, şirketler'de yeni bir kullanıcı oluşturmalı, sistem tarafından sağlanacak şifre ile giriş yapmalı ve Başvuru Formunu doldurmalıdır.

Turquality Otomasyon Sistemi Başvuru Formunu doldurup, Başvuru Prosedürleri ve Prensipleri yer alan dokümanları “Ekli Dokümanlar” alanına yükleyerek başvuru formunu sisteme gönderen firmalar, tüm dokümanların asıl kopyalarını veya noter onaylı kopyalarını sunmalıdırlar.

Başvurularında eksiklik bulunan şirketler için bir sonraki aşama ön değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, şirketin Ekonomi Bakanlığı tarafından atanan TURQUALITY Program Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından atanan Ön İnceleme Çalışması için gereken tutarı atanmış danışmanlık şirketine ödemesi gerekir. Ön İnceleme Çalışması kapsamında, inceleme alanlarıyla ilgili detaylı bilgi ve belgeler TURQUALITY Program Yönetim Danışmanlığı Şirketi tarafından talep edilmekte ve bu belgeler incelendikten sonra 2 gün sonra yerinde inceleme yapılmaktadır. Yerinde incelemelere Ekonomi Bakanlığı veya TİM - TURQUALITY Sekreteryası yöneticileri katılabilir. Ön Muayene Çalışması sırasında şirket farklı alanlarda incelenir. Ön İnceleme Çalışması sonucunda onaylanan firmaya Marka Programına mı yoksa TURQUALITY Programına mı kabul edildiği bildirilir.

Turquality Kapsamında Hangi Konular Desteklenir?

• Marka Tescil Desteği
• Kalite Belgelendirme Desteği
• Reklam ve Promosyon Desteği
• Moda ve Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Desteği
• Yurtdışı Departmanlar için Kira Desteği
• Danışmanlık Desteği

TURQUALITY Programının Hedefleri Nelerdir?

• Olumlu bir Türk ürün imajı yaratmak
• Dış pazarlarda marka potansiyeli olan ürünlerin tanıtımını sağlamak
• TURQUALITY Programı kapsamında yeni bir akreditasyon sistemi kurulması
• Tüm iş süreçlerini içeren Türk markalarını desteklemek
• Küresel rekabet için eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmeti vermek

TURQUALITY Beklentileri

• Satış hacmini ve performansını arttırmak
• Verimliliği ve karlılığı artırmak
• Dış pazarlara yayılmak ve yeni müşteriler yaratmak
• Yurtdışı organizasyon
• Promosyon desteği
• Ar-Ge desteği
• Üründe karlılığı artırmak
• Markaya devlet desteği ile bakmak
• Teşviklerden yararlanma sürecini kolaylaştırmak

Turquality Kazanımları

• Türkiye'den yeni dünya markaları yaratmak
• Küresel pazar vizyonuyla şirketlere ve markalara destek vermek
• Küresel pazarlarda potansiyel markalara devlet desteği ile bakmak
• Destek kapsamındaki markalara hızlı destek sağlamak
• Türkiye'nin markalarına Devlet olarak baktığını göstermek
• Yoğun rekabetin yaşandığı küresel pazarlarda Türk markalarına bakmak

TURQUALITY vizyonu

• TURQUALITY “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla, sadece parasal bir destek olmanın ötesinde tüm aşamalarda küresel bir marka olma potansiyeli olan Türk markalarını geliştirmek ve desteklemek amaçlanmıştır.

Program Aşamaları Nelerdir?

İki temel operasyonel seviye vardır:

 1.  Marka Destek Programı
 2. TURQUALITY Destek Programı

Süreç konuları nelerdir?

 • Marka performansı
  Finansal performans
  Stratejik Planlama
  Marka Yönetimi
  Yeni ürün
  Gelişme
  Pazarlama, Müşteri, Ticaret Yönetimi
  Tedarik zinciri yönetimi
  İnsan kaynakları
  Kurumsal Yönetim
  Bilgi sistemi

Bu konulara göre incelenen şirketler arasından dünya markası olma potansiyeli olanlar seçildi ve TURQUALITY destek programına dahil edildi. Bu destek programında, destek konularıyla ilgili harcamaların % 50'si devlet tarafından üst sınır olmaksızın desteklenmektedir.

Sonuç

Küresel markalar, bu markaları yaratan ülke için büyük bir servet kaynağıdır. Bir marka veya küresel bir marka olmak uzun bir süreçtir ve yatırım gerektirir. Bazen işletmeler bu yatırımları kendi araçlarıyla gerçekleştiremiyorlar ve bu şartlarda desteğe ihtiyaç duyuyorlarsa devlet desteği daha anlamlı hale gelebilir. Bu noktada, Türkiye benzersiz bir program yürütmektedir. Turquality, Türk ürün imajını güçlendirmek ve Türkçeden ve kaliteden başlayarak dünya markaları yaratmak amacıyla belirlenen bir kavramdır. Turquality, 10 yılda 10 dünya markası yaratma vizyonuyla tasarlanan bir marka geliştirme programıdır. Bu konuda dünyada oluşturulan ilk program olarak adlandırılır. Bu program, Türkiye'nin markalaşma yolunda önemli bir kilometre taşı sayılabilir. Sizler de bu destek programından yararlanmak ve bir Dünya markası olmak için bizden danışmanlık alabilirsiniz. Sürecin başından sonuna kadar sizinle beraber olup markanıza değer katarız.

"Turquality Nedir?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et