"kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir."
-Anonim
Şirketlerde Mali Planlamanın Önemi

Şirketlerde Mali Planlamanın Önemi

  • 4 DK
  • 01-10-2020
  • 0 yorum
  • 579

Şirketlerde Mali Planlamanın Önemi

Başarısızlık=Başarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre, Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin yüzde 65'i 5’inci yılına, yüzde 89’sı ise 10’ıncı yılına ulaşamıyor. Artan rekabet koşulları, Global aktörlerin agresif yayılmacı politikaları, değişen harcama ve tüketim alışkanlıkları, kurumsallaşamama gibi birçok neden, şirketlerin yaşam süresini olumsuz etkiliyor. 


Günümüzde General Motors gibi bir şirket batmamak için devlet desteğine ihtiyaç duyabiliyor, ya da dijital kamerayı icat eden Kodak, nakit girişi için dijital patentlerini satışa çıkartıp günün sonunda batabiliyor..


Peki şirketlerin bu durumuna ne sebep oluyor?

Sektörlerde yaşanan rekabet, Globalleşme, Kurumsallaşma, markalaşma, kaliteli üretim, nitelikli çalışan, aile şirketlerinin kuşak çatışması, yenilikçilik vb.. bir çok konu bu nedenin bir parçası olabiliyor.


Tüm bu modern unsurları içinde barından en azından bir yol haritası çizilmesi noktasında, şirketlerin bir stratejiye ihtiyacı olduğu aşikardır.

Strateji kelimesin aslı Yunanca, “στρατηγία”—stratēgia kelimesinden gelir ve komutanlık sanatı anlamındadır.Taktik kelimesinin aslı da Yunanca “τακτική” –  taktikos kelimesinden gelir ve anlamı, savaş sırasında askerlerin yaptığı manevralardır.


Bu anlamda baktığımız zaman; strateji savaş başlamadan önce yapılan uzun vadeli bir çalışma, taktik ise savaş sırasında hedefe varmak için yapılan hızlı ve kısa dönemli hareketlerdir. Diğer bir deyişle, strateji, pozisyon almak, taktik de hızla uygulanan manevralardır.

Stratejik planlama bir süreçtir. Sürekli değişen çevre ve ekonomik koşullar, stratejik planın dinamik ve güncel kalması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Stratejik plan, yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek güncellenmesi  ve sadık kalınması gereken bir planladır.


Şirket yönetimleri için en etkili sistem  planlama süreçlerinin yapılandırılmasıdır. Bu planlamadaki amaç, iş akış raporlama, bütçeleme, insan kaynakları ve iç kontrol süreçlerinin yapılandırılmasıdır. Şirketin sürdürülebilir kar ve yatırım hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikli olarak stratejik planlama ve kontrol süreçlerini oluşturulması,  kurum kültürünü vizyon ve misyon özelliklerini belirlemesi gerekmektedir. Stratejik planlama şirket içi yapıların(operasyon, satın alma idari işler, insan kaynakları vb.. departmanların) görevlerini daha etkin, daha verimli, ortak dil ve ortak raporlama sistemi  kullanarak yapmalarını sağlayacaktır.


Kurumsallaşma sancıları çeken şirketlerde,  süreçler yönetimin önderliğinde alınan kararlarla belirlenmekte  ancak sonuçları  verimli takip edilememektedir.


Şirket içi yapılan toplantılarda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı, bütçelere sadık kalınıp kalınamadığı veya uygulama sonucunda çıktıların ne olduğu denetlenmeli ve stratejik planlamaya uygunluğu kontrol edilmelidir.


Tecrübelerimiz gösteriyor ki stratejik planlama ve denetim mekanizması oluşturulmamış yapılar, yoğun yönetim kontrolü gerektirmekte ve sürdürülebilir iş süreçlerinin önüne engel teşkil etmektedir. Bu durum zamanla tüm sisteme kalıcı zararlar verebilmektedir.


Ne yapmalı;

Şirketlerde Mali İşler sisteminin ele alınması ve tüm sistemi kapsayacak “STRATEJİK PLANLAMA VE İÇ KONTROL SİSTEMİ”  kurulması   hayatı bir konudur.

Şirketler, piyasa koşullarına ve içinde bulundukları sektör dinamiklerine uygun  stratejik planını hazırlayıp gerekirse profesyonel destek alarak ilerlemelidirler.


Çok sevdiğim bir sözle konuyu bağlayalım.


“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır”

Peter F.Durucker

"Şirketlerde Mali Planlamanın Önemi" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et