"taktik maktik yok bam bam bam!"
-Fatih Terim
Regtech Nedir?

Regtech Nedir?

  • 9 DK
  • 16-12-2020
  • 0 yorum
  • 349

Regtech Nedir?

Başarısızlık=Başarı

Yönetmelik kavramıyla ele alınan regtech, teknolojik açıdan bir sistemi temsil eden müdahaleler olarak düşünülebilir. Temelde uyumu amaçlayan bu sistem, kamu faydası ve genel ekonomik süreçlere fayda amacı taşır.  Kavramın hem sosyal hem de ekonomik anlamda değerlendirilmesi, anlaşılmasını daha kolay kılacaktır.


Regülasyon Nedir?

Genel bir kavram olarak regülasyon, devletin ekonomik açıdan müdahalelerini barındıran bir araçtır.  Temelde amaç düzenleyici bir etki yaparak piyasa gidişatında avantaj elde etmektir. Bir açıdan piyasa genelinde oluşan dengesizliklerin giderilmesine yönelik iktisat politikaları söz konusudur. Sektör açısından rekabet düzenleyici uygulamalar, döviz kuru takibi ve kontrolü yaygın regülasyon örnekleri arasında bulunuyor.

Regtech Nedir?

Düzenleyici teknoloji ya da düzenleme teknolojisi olan regtech, devletin yaptığı ekonomik düzenlemeleri teknolojiyle birleştirir. Bir anlamda regülasyonlarla gündeme gelen süreçlerin kolayca uyum sağlaması için teknolojik bir uygulama türü vardır.  Regtech nedir sorusu bu anlamda bilgi akışındaki yüksek verimlilikle bir arada yanıtlanmalıdır. İyi bir akış sağlanmadığında bu sorunlu bölümler de tespit edilerek uyum hedeflenir.

Regtech yeni gelir fırsatlarını oluşturmayı hedefliyor. Bir ekonomik girişim yapıldığı anda organizasyona bağlı harcanan masrafları azaltıcı birtakım çalışmalar görmek mümkün. Yatırımcı ve işletme sahiplerinin risklerini azaltıcı vaatler, uluslararası ticaret yapan devletler açısından da önem taşıyor. Veri yığınıyla baş etmedeki zorluklar düzenleme gereksinimi doğuruyor. Kontrollerin sağlıklı şekilde tamamlanması için,  uluslararası vergi kaçağını engelleyen online sistemler önem kazanıyor.

Finans Sektörü Açısından Regtech

Karmaşık süreçlere uyum sağlamak ve sorunlarla başa çıkabilmek için regtech finans sektöründe giderek daha fazla başvurulan alan durumunda. Kurumlarda yeni ve finansal açıdan zorlayıcı bazı sonuçlar görülmemesi için etkili bir çözüm alternatifi olarak görülüyor. Teknolojik açıdan temel işlevleri dikkate alındığında toparlayıcı bir etkisi olduğu aşikar.


Düzenleyici izleme avantajına bakıldığında sektördeki yeni ve önemli gelişmelerin takibini hızlı ve net anlaşılır biçimde izleme imkanınız olur. Kar zarar hesabı dışında yatırım değerlendirmesi, geniş kapsamlı analizlerin anlaşılır seviyelerde gösterilmesi önemlidir. Süreçlerin takibi var olan sabit durumların takip edilmesinden daha zorlayıcı bir duruma işaret eder. 

Kontrol edilebilir finansal süreçlerin etkileyici analizler içeren raporlarını regtech ile sağlayabiliyorsunuz. Kendi yatırım sürecinizin kapsamlı ele alındığı birtakım uygulamalar, maddi getiri anlamında yansımalarını sürdürecektir. 

Otomasyon açısından ekonomik zorluklar regtech uygulamaları ile giderilmektedir. Çözüme odaklanan bir teknoloji platformu olarak dijital alandan elde edilecek maksimum oran sayesinde avantaj sağlamış olursunuz. Basit anlamda ürünlerinizin en iyi şekilde değerlendirilmesi, kısa ve uzun vadeli çözümlerin kalıcı olması çok yönlü bir gelişimi bünyesinde barındırır.

Kötü Dijital Faaliyetlerde Engelleyiciler

Regtech, dijital alanda meydana gelen siber saldırı,  veri ihlalleri ve dolandırıcılık kapsamındaki çeşitli sorun yaratan faaliyetleri engellemeye faydalıdır.  Bu sorunların çoğalmasının nedenlerini azaltıcı birtakım çözümlere odaklanır. Nasıl ki teknolojik ve dijital işlem yapılan platformlarda ciddi bir artış varsa burada çıkan sorunları engellenmeye yönelik güvenlik tedbiri çalışmalarını bünyesinde barındırır.

Nasıl bir sistemle dijital alandaki kötü olasılıkları azalttığı Regtech hakkında atlanmaması gereken bir detaydır. Makine öğrenimi kavramı bu açıdan odak noktasına girecektir. Regtech araçları, dijital ödeme konusundaki düzensizlikleri eş zamanlı biçimde çözmeye odaklanarak anlık ileti sistemi oluşturur.


Finansal -dijital ortamlarda yapılan bir ödeme esnasında hileli faaliyetler karmaşık veri akışı içerisinde seçilemediğinde, makine öğrenimi sistemi analizlerle beraber finans kurumuna iletide bulunur. Burada temel alınan durum erken finansal tehditleri önceden bularak fon kayıpları, ihale zararları ve tüm diğer riskleri minimum seviyeye çekmektir.

Maliyet azlığı, bulut teknolojisi ve büyük verileri doğru şekilde değerlendiren uygulamalarda gözle görülen bir avantajdır. Destek olunan konularda kapsam bununla da sınırlı değildir. Finansal hizmetlere yardımcı olduğu konular açısından var olan avantaj listesinin her geçen gün çoğaldığı söylenebilir.

Regtech Hizmetleri Neler?

Kapsamın daha iyi anlaşılması için Regtech şirketleri tarafından elde edebileceğiniz avantajlara değinmekte fayda var. Müşterinizi tanıma ve kara para aklama çözümleri ile bu sıralama başlatılabilir.   Müşterilerinizi tanıma, tutarlı kimlik bilgileri ve yasal olarak geçerliliği bulunan temel kişisel veri anlamına geliyor. Kara para aklama engelleyen sistem, finansal alanda oluşan endişeleri azaltıyor.

Yasal değişiklik yapıldığında bunu finans alanında yatırıma uygularken bazı aksamalar görülebiliyor. Devletlerin regülasyon uygulamalarına teknolojik açıdan hızlı bir uyum süreci sağlanmış oluyor. Devletlerin yaptığı değişiklikler dışında oluşan düzenlemelerde de yönetimi kolaylaştıran çözümler bulunuyor.

Paranızı sakladığınız alanda risk yönetimi yapmak, güvenli kayıt sistemi ile verilerden oluşabilecek sorunları minimuma indirmek mümkün. Regtech avantajları nicel analizleri kullanarak oluşabiliyor. Bu çözümlerin uygulama yöntemlerinde ise detaylı bir inceleme kritik öneme sahip. Yani çözümleri bilmek kadar uygulamadaki detaylar da büyük önem taşıyor. Finansal olarak var olan değer ve potansiyellerin ortaya çıkarılacağı bir uygulamaya odaklanılması gerekiyor.

Uygulanabilir çözümlerde görüşmelere önem verilmesi hem regtech kuruluşu hem de bunu gündeme getiren kurumlar açısından önemlidir. Bir anlamda nasıl bir harita çizileceği baştan tüm detaylarıyla görüşülmüş olur. Değerlendirme yapmak olasılıkları etkili biçimde analizlerle sonuçlandırmak gerekiyor. Dijital alandaki teknoloji çözümleri doğrudan görüşmelerden bağımsız olarak düşünülmemeli. Çünkü sorulara yanıt bulurken karmaşadan uzak doğru bir uygulama benimsenmesi gerekiyor.  

Regtech Türkiye

Türkiye’de son 6-7 senedir hareketlilik gösteriyor. Regtech türkiye firmaları düzenlemelerle alakalı erken bir dönem yaşandığı için dünya listelerinde çok görünmüyor. Finansal açıdan dijital faydaların belirgin hale gelmesi ile hız kazanan bir ilerlemenin oluşacağı tahmin ediliyor. Odak noktasındaki mevzuat ve düzenlemelerin kendi yapısında hazırda bir oturmamış sistem olması bu ilerlemenin gecikmesinde etken denebilir.

Ülkelerin ekonomik finansal sistemleri ve teknolojik açıdan birbiriyle bağlantısı anlamında bir değerlendirme yapılırsa, regtechin Türkiye’de erken dönemini yaşaması olağan bir durumdur. Bu tür düzenleyici ve geliştirici sistemler özellikle oturmuş bir düzene sahip ekonomilerde teknolojiden yüksek oranda yararlanma olasılığı sağlamaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere teknolojik düzenlemelerin finansa uygulanabilirliği açısından en öne çıkan ülkeler arasındadır. Bu ülkelerde yasal düzenlemelerin uygulama alanlarına doğrudan hızlı şekilde optimize edilmesi regtech firması ihtiyacıyla paralel duruyor. Ekonomik düzen ve teknolojik alt yapının uyumu, bu alandaki ileri seviye düzenin de bir göstergesi denebilir. 

Türkiye finans sektörü, ekonomik, yasal açıdan gündeme gelen yenilikler, geçmişe bakıldığında oturmamış bir sisteme işaret ediyor. Bir uygulamanın hayata geçirilmesi için öncelikle var olan sistemdeki tutarlılık ve bu yapının hangi alanlarda nasıl aksamalar yaşadığını tespit etmek gerekiyor. Ters bir bakış açısıyla düşünmek gerekirse, yasal düzeni ve işleyişi yoğun hareketlilik gösteren düzlemde yapılacak düzenlemelere de bir ihtiyaç olmuyor.

İniş çıkışı yüksek bir düzende hazırdaki temel yapı riskler barındırdığı için yeni düzenlemeler için teknolojik kollardan yardım almak yerine odak noktası daha farklı bir koldan seyrediyor. Regtech teknoloji ekonomi düzenlemesinin varlığının devamı ve ilerleyen dönemlerde gelişimi de ayrıca önem kazanmıştır. Fakat finansal ve teknolojik düzenlemelerde kopyala yapıştır sistemden ziyade hangi sorunlara öncelik verildiği önem taşıyor.Regtech İhtiyacı Artacak 

Gelecekte regtech her ülkede daha fazla ihtiyaç duyulacak bir alan denebilir. Dijital alanda teknolojik faaliyetler, devletlerin regülasyonları paralelinde gerçekleştiği için verim artırmak üzere sıkça tercih edilecek.

"Regtech Nedir?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et