"Eskileri iyi dinle, tecrübe en iyi servettir."
-Anonim
Motivasyonunu İyi Tut!

Motivasyonunu İyi Tut!

 • 10 DK
 • 08-06-2016
 • 0 yorum
 • 489


Türkiye’de yeni kurulan şirketlerin % 80’i ilk 5 yıl içinde kapanmaktadır. Bunda pek çok faktörün rol oynadığı bir gerçektir. Ancak en önemli faktörlerden birisi de girişimcinin kendisinin ve ekibinin motivasyon yönetimine yeterince önem vermemesi gösterilebilir. Girişimcilerin motivasyonu çok önemlidir ve iş sürecinde kişisel motivasyonlarını ayakta tutacak temel ilke ve yöntemlere herkesten çok onların ihtiyacı vardır. Girişimcilerin başarılı olmasındaki temel şart, ekonomik önlemler almasının yanında, motivasyonal faktörleri de etkili şekilde göz önünde bulundurabilmesi ve yönetebilmesinde yatmaktadır.

Girişimciler, günümüz ekonomilerinin temelini teşkil ederler. Günümüz iş dünyasında girişimciler, inandığı yolda kararlılıkla sonuca gitme cesaretini gösteren ekonomi dünyasının kahramanlarıdır. Onlar olmasaydı, dünyada yaşanan tüm bu yenilikler hayata geçemezdi. Girişimciler, çalışma şekilleri ve kişilikleri gereği performanslarını etkileyen pek çok motivasyonel faktörü dikkate almak durumundadırlar. Etkili motivasyon yönetimi becerilerini geliştiren girişimciler, amaçlarına ulaşabilme başarısı göstermede daha fazla şansa sahip olacaklardır.“Sen kral ol, krallık ardından gelecektir!”
Dreamer

 
Girişimciler, kendi iç dünyalarında yalnızları oynarlar; ama dışarıda insanlarla iç içedirler. Girişimciler vizyonerdir, geleceği düşler, aynı zamanda şimdide yaşarlar; geleceği bugünün eylemlerinin yarattığının bilincindedirler. Etkin girişimciler fark yaratmak için farklı olmaları gerektiğininin bilincindedirler, o nedenle araştırmacıdırlar ve her şeyi sorgularlar. Aslında tüm yatırımını kendi üzerine yapar girişimci, ta ki dolup taşana kadar ve taştığında, işte o zaman dünyayı değiştirme gücünü kendinde bulur.


Nasıl’ı bilenin daima bir işi olur..
Niçin’i bilen daima kendi işinin patronu olur.
R. W. Emerson

 
Etkin girişimciler, amaçlarına ulaşacağına dair sahip oldukları becerilerine güveni duyarlar. 'Neden'leri gördüklerinde 'nasıl'ı ortaya çıkarmak için gereken gücü kendisinde hissederler. İş süreçlerinin başlangıcında ve devamında kendilerine gereken paranın içsel bir güven sonucunda ortaya çıktığının bilincindedirler. İçteki güven, dıştakilerin güvenini sağlar. Aslında temelde her şey birbirine bağlıdır.

İçteki güven = Dıştaki güven


“Her çağdaki özel kişiler, olanaksız girişimleri için sermayeyi,
ancak yüreklerini her türlü şüpheden arındırdıktan sonra buldular. Gerçek sermaye içimizdedir.”
Dreamer

 
Çoğu tanınmış ve başarılı girişimci, kendisi hakkında içsel farkındalığını geliştirmiş ve kendisini her koşulda harekete geçirmeyi başarabilen kişilerdir. Hesaplanan riskler alırlar ve belirsizlikle baş etme becerileri yüksektir. Ayrıca fırsatları hemen görürler, alanındaki bilgisi yüksektir, yaratıcı ve yenilikçi özellikleriyle vizyon sahibi bireylerdir. Girişimcilerin ilerleyen zamandaki başarısını derinden etkileyen en önemli faktör ise, iş süreçlerinde ortaya çıkan yönetsel ve motivasyonel becerileri geliştirmelerinde yatmaktadır.

Başarılı girişimcilerin, motivasyonlarını etkin şekilde yönetebilmek için etkili yollar ve teknikler geliştirdikleri görülmektedir. Bu girişimciler amaçladıkları yoldaki çabalarını şu motivasyonel ilkeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedirler:


Etkin Girişimcinin Motivasyon İlkeleri • Etkin girişimci her şeyden önce kendi içsel motivasyonuyla harekete geçer. Bu anlamda çoğu durumda yalnızdır. Kendini harekete geçirmek konusunda tek başına olduğunun farkındadır.

 • Etkin girişimci, giriştiği işin büyüklüğüyle orantılı olarak sorumluluk düzeyinde yukarılara tırmanır, artık sahip olduklarının değil sahip olabileceklerinin de sorumlusu haline gelmiştir.

 • Etkin girişimci önce kendisinde, sonra da çevresindekilerde bir ‘bollluk bilinci’ geliştirmeyi başarır.

 • Etkin girişimci, zamanla kendisi gibi içsel motivasyona sahip, aynı vizyonu taşıyan bireylerden oluşan yaratıcı bir ekip kurar. Girişimcinin çalışanları yoktur, aynı vizyon altında birleştiği yol arkadaşları vardır.

 • Etkin girişimci kendisi gibi farklı sektörlerden girişimcilerle bağlantılar (networkler) geliştirir ve bunu da korumak için gereken her şeyi yapar.

 • Etkin girişimci, ilgi alanının dışından kişilerle ve aktivitelerle de deneyimler içine girerek vizyonunu genişletir. Bunlar, ona farklı çevrelerden beslenmesi için fırsat tanıyan unsurlardır.

 • Etkin girişimci için en önemli şey deneyimdir. Her başarısını subjektif olarak yorumlama ve her başarısızlığını ise bir öğrenme fırsatı olarak görme alışkanlığı geliştirmiştir.

 • Etkin girişimci farklı sorular sormayı kendisine alışkanlık edinmiştir. Şu gibi soruları sorar:
  "Neleri daha farklı yapabilir ve sonuç alabilirdim?", "Bu başarısızlıktan ne öğrenebilirim?" Etki alanımın sınırları nedir ve bunu nasıl genişletebilirim?

 • Etkin girişimci etkin bir kaynak yöneticisidir. Önce hedeflerini net bir şekilde belirler ve kaynaklarını bu hedeflerine etkili şekilde yönlendirir.


 

Başarısızlık yeniden ve daha zekice başlayabilme fırsatından başka bir şey değildir.
Henry Ford

 

Girişimciler için Temel Motivasyon Yönetimi Teknikleri • Kişisel motivasyon yönetiminin girişimciler açısından farklı durumları mevcuttur. Örneğin, girişimci pek çok çalışan profilinden farklı olarak daha fazla baskı ortamında performans göstermek durumundadır. Sorumluluğu arttıkça riskleri de artar.Bu süreçte oldukça uzun süre dayanıklılığını korumak zorundadır. Bu durum onun vereceği kararlarda ve eylemlerde daha dikkatli ve temkinli olmasını da gerektirmektedir. Girişimcinin, girişimlerinin başarısı için (hem yeni iş kurma sürecinde, hem kurmuş ve ilerletmiş olanlar için) motivasyon yönetimi bağlamında aşağıdaki unsurları dikkate alması gerekmektedir:

 • Girişimciler işin başlangıcında daha çok bağımsızlık ve başarı güdüsüyle harekete geçerler. Ancak süreç içinde şirketin devamı ve başarısında güç ve yakın ilişki güdülerini de kendi içinde dengelemesi gerektiğini fark etmelidir. Güç güdüsü daha çok yönetim ve etkileme becerilerini tetiklerken yakın ilişki güdüsü ise, insanlarla daha sıcak ve sosyal ilişkiler geliştirme niteliklerini ifade etmektedir.

 • Girişimciler, içsel bir dürtüyle yaşadığı yalıtılmışlıktan kendilerini alıkoymalıdırlar. En azından bunun farkında olarak hareket etmeli ve kendi iç dünyalarının dışında da hızlı bir yaşamın olduğunu görmelidirler.

 • Ortaklık şeklinde kurulan girişimlerin daha başarılı oldukları saptanmıştır. Bir girişimci iş sürecine yalnız başlasa dahi zamanla kendine, kendi becerrilerini tamamlayacak kişileri ortak olarak almalıdır. Bu aynı zamanda girişimciyi zor zamanlarında desteklerken, üzerinizdeki baskıyı da biraz olsun azaltacaktır.

 • Girişimciler, sorumluluğun ve iş yükünün vermiş olduğu stres ve baskıyla baş edebilmek için spor ve sanatsal aktivitelere haftanın belirli günlerinde mutlaka zaman ayırmalıdır. Eğer bir hobisi varsa, ona devam etme konusunda kararlılık göstermelidir.

 • Girişimci önce kendi kişisel misyon bildirimini ve vizyonunu netleştirmelidir. Hatırlamalıdır ki, girişimcinin kişiliği ve amaçları özellikle ilk  zamanlarda şirketine ışık tutar. Sonrasında ise bu vizyonun ve amaçların  çalışanlar tarafından paylaşılması için etkin çaba göstermelidir.

 • Kendi motivasyon süreçlerinde iyimserlik becerilerini ve kişisel motivasyon tekniklerini sistematik olarak uygulamalı ve içselleştirmelidirleri

 • Duygusal, zihinsel ve bedensel enerjilerini korumak ve yükseltmek için morallerini üst noktada tutacak aktivitelere önem vermeli, olumsuz haber ve eylemlerden kendilerini alıkoymalıdırlar.

 • Girişimcilerin başarısındaki temel faktörlerden birisi de deneyimleridir. Ancak deneyim mutlaka olumsuz olaylardan çıkan sonuçlar olarak algılanmamalıdır. Başarılı durumlarda da farkındalıkla hangi süreçlerin yolunda gittiği, hangilerinde etkili olunduğu idrak edilmelidir. Ayrıca girişimci için her olumsuz sonuç da bir öğrenme fırsatı olarak görülmelidir.

 • Girişimcilerin çoğunlukla iç referanslı hareket etme eğilimleri bazen yapıcı eleştirileri kulak arkası etmesine neden olabilmektedir. Yine de önerilerin dinlenmesi, uyulmasının gerektiği anlamına gelmediğini girişimciler fark etmelidirler.

 • Girişimciler, kendilerindeki “hızlı yükselme ve büyüme arzusunu” dikkate almalıdırlar ve kararlarında bu arzunun olası olumsuz etkilerini göz önünde tutmalıdırlar.

 • Kararlılıklarını sürdürebilme konusuna özel zaman ayırmalıdırlar. Hedeflerini devamlı şekilde yaratıcı imgelemeler yaparak canlı tutmalıdırlar.

 • Öncelikle kendi heyecanlarını ve coşkularını yüksek tutmak, sonrasında ise bunu ekip arkadaşlarına yansıtma konusu üzerinde önemle durmalı ve buna özel zaman ayırmalıdırlar. Hatırlanmalıdır ki, motivasyon ve coşku duymak bulaşıcıdır.

 • Girişimcileri baskı altına sokan en önemli neden de, düzensiz gelir-gider yapısıdır. Kendisini bu süreçte destekleyecek duygusal ve zihinsel sağlamlığa ve becerilere ihtiyaçları vardır. Bunu geliştirmek için zaman ayırmalıdırlar.

 • Girişimciler bu süreçte bir koçtan yardım alabilirler. Bunun yanında, “kurumsal motivasyon yönetimi” yapısının şirketin kurumsallaşması sürecinde şirkete yerleştirilmesi için kurumsal bir danışmanlık almaları önerilebilir.

Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın