"hayatının en güzel günleri daha erken demekle geçer, sonra çok geç olur."
-Flaubert
Kobi Ne Demek | KOBİ Destek Kredisi Nedir | Kimler Kobi Tanımı İçerisindedir

Kobi Ne Demek | KOBİ Destek Kredisi Nedir | Kimler Kobi Tanımı İçerisindedir

 • 9 DK
 • 15-12-2020
 • 2 yorum
 • 894

Kobi Ne Demek | KOBİ Destek Kredisi Nedir | Kimler Kobi Tanımı İçerisindedir

Başarısızlık=Başarı

Günümüzde kullanılan KOBİ tanımı, 24 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile yeniden cevaplanan Kobi ne demek sorusunun cevabı ile yakından ilgilidir. Türkiye Ekonomisi için önemli bir yere sahip olan bu yönetmelik, küçük ve orta boyutlu işletmelerin KOBİ tanımı içerisine dâhil edilip edilmediğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. İşte, KOBİ nedir ve KOBİ olmanın şartları hakkında bilinmesi gerekenler.

Kobi Ne Demek?

Türkiye’de KOBİ nedir sorusunun en doğru ve öz cevabı hemen her yerde rastlanabilecek olan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” şeklindedir. Bu tanım ile karşılaşan işletme sahipleri hangi koşullarda KOBİ olarak kabul edileceklerini ya da KOBİ tanımı için daha büyük bir işletme olup olmadıklarını anlamakta zorluk çekebilmektedir. Çünkü KOBİ sadece belirli bir bütçe ya da çalışan miktarı ile ilgili değildir. Peki, KOBİ olarak tanımlanmanın şartları nelerdir? KOBİ destek kredisi alabilmek için hangi şartlara sahip olmak gereklidir?

KOBİ Destek Kredisi Çekebilmek İçin Sahip Olunması Gereken Özellikler Nelerdir?

KOBİ destek kredisi, kurulmuş olan küçük ya da büyük ölçekli firmaların hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacı ile ya da yeni kurulacak firmaların desteklenmesi amacı ile verilen kredi türüdür. Bir işletmenin KOBİ destek kredisi alabilmesi için öncelikle KOBİ ne demek sorusu ile yakından ilgili olan küçük ya da orta ölçekli işletme sınıfına dâhil olması gerekmektedir. Bir işletmenin KOBİ olabilmesi için genel olarak

 • Yıllık mali bilançosunun 40 milyon TL’den az olması ve
 • 250 kişiden daha az çalışana sahip olması gerekmektedir.

Söz konusu iki şartı taşıyan KOBİ adayları ise kendi içerisinde farklı türlere ayrılmaktadır. Bu noktada bir bakkal işletmesinin alacağı KOBİ destek kredisi türü ve teminatları ile bir çiftlik türü işletmenin alacağı kredi ve teminatı farklı olacaktır.

KOBİ Tanımı Kapsamında Sayılabilecek İşletme Türleri Nelerdir?

Bir işletmenin KOBİ tanımı kapsamına alınabilmesi için 3 işletme boyutundan birine dâhil olması gerekmektedir. Bunlar mikro işletme, küçük işletme ve orta ölçekli işletme şeklindedir.

1 - Mikro İşletme Bazında KOBİ Ne Demek?

Yıllık net bilançosu 3 milyon TL’den daha az olan ve 10 kişiden daha az çalışana sahip olan işletmeler mikro işletme olarak sayılmaktadır. Bu özellikleri taşıyan işletmelere mikro işletme statüsüne uygun kredi ve destek paketleri sunulmaktadır.

2 – Küçük İşletme Bazında KOBİ Ne Demek?

Yıllık satış miktarı ya da bilançosu 25 milyon TL’yi geçmeyen işletmelere küçük işletme ismi verilmektedir. Küçük işletme sayılabilmenin bir diğer kuralı ise en fazla 50 çalışana sahip olmaktır. Bu kapsamda tek şubeli büyük marketler de bu işletme türüne dâhil edilebilmektedir.

3 – Orta Ölçekli İşletme Bazında KOBİ Ne Demek?

Bir işletmenin orta ölçekli olarak tanımlanabilmesi için yıllık bilançosunun en fazla 125 milyon TL değerinde olması ve en fazla 250 çalışana sahip olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan firma, orta ölçekli işletmeler için uygun krediler ve desteklerden yararlanabilir.

KOBİ Ne Demek | KOBİ Tanımı Kapsamındaki Firmalar Ne İş Yapar

KOBİ kapsamına alınan işletmeler ekonomide büyük bir yere sahiptir. Üretimi, sanayiyi ve ülke ekonomisini olumlu yönde etkileyen bu katalizörler, çalışma hayatında da yapıcı rol oynamaktadır. Bir KOBİ sahip olduğu bazı özellikleri ile ekonomiye güç katmaktadır. İşte, KOBİ’lerin özellikleri:

 • Yeniliklere çok çabuk uyum sağlarlar.
 • Düşük maliyetlerle çok daha yüksek istihdam oluştururlar.
 • Düşük yatırım ile yüksek üretim meydana getirirler.
 • Piyasadaki değişimleri kolayca takip edebilir ve iş planına uygulayabilirler.
 • Dengeli çalışmak onlar için oldukça kolaydır.
 • Gelir dağılımındaki çarpıklıktan etkilenmez ve hatta bunu önlemede yardımcı olurlar.
 • Belki de KOBİ ne demek sorusunun en önemli cevabı bu özelliktir: KOBİ’ler büyük sanayi kollarının en önemli destek firmalarıdır.

KOBİ Destek Kredisi Nedir | KOBİ Destek Kredisi Kimlere Verilir

Daha önceki dönemlerde sadece KOSGEB tarafından sağlanan KOBİ destek kredisi paketleri günümüzde hem devlet hem de özel kuruluşlu bankalar tarafından sağlanmaktadır. KOSGEB tarafından sağlanan kredinin diğerlerinden ayrılan en önemli yönü bir kısmının geri ödenmiyor olmasıdır. Bu noktada KOBİ ne demek sorusunun cevabını bilmek, KOSGEB girişimcilik sertifikası almak ve bu süreçte işletilebilir bir işletme planı hazırlamak gerekmektedir. Peki, hangi sektörlere hangi türde destek verilmektedir? İşte, en çok kullanılan KOBİ destek kredisi türleri:

1 – Bilişim ve Yazılım Sektörü KOBİ Destek Kredisi

Bir yazılım ya da bilişim firması kurmak istendiğinde ya da hali hazırda çalışmakta olan bir KOBİ tanımı dâhilindeki söz konusu bilişim firmasında yapılacak bir proje için destek almak istendiğinde, Bilişim ve Yazılım Sektörü KOBİ Destek Kredisi almak mümkündür. İşletmenin boyutu ve projenin değerlendirmeleri yapıldıktan sonra ilgili bankanın KOBİ departmanından destek paketi ya da destek limitleri sunulmaktadır. Bu noktada projenin doğru bir şekilde detaylandırılmış olduğundan emin olunmalıdır.

2 – E-Ticaret Destek Kredisi

Günümüzde hem vakıf hem de özel bankalarda sunulan bu destek kredisi ile elektronik ortamda satış yapmak isteyen küçük işletmeler desteklenmektedir. Bu kapsamda sanal POS uygulaması, hediye bankacılık işlemleri, ticari kredi kartı ve e-ticaret kredisi gibi şirket kurmak ve işletmek sürecinde gereken çok sayıda ihtiyaca cevap bulunabilir.

3 - Çay Sektörü Destek Paketi

Girişimciliğin her noktasında büyük bir yeri olan KOBİ destek kredisi paketlerinen hem çok ilginç hem de çok faydalı bir tanesi de Çay Sektörü Destek Paketidir. Çay üretim ve satış süreçlerinde kullanılmak üzere işletme kredisi türlerinden birinde 1 milyon TL’ye kadar sağlanan bu destekten faydalanmak için işletmenin KOBİ tanımı içerisinde hangi türe dâhil olduğu bilinmesi gerekmektedir. Bu kredi paketinden ne kadar faydalanılabileceği, firmanın büyüklüğüne göre değişmektedir.

4 - Enerji Yatırımlarına Yönelik Kredi Paketleri

İşletme içerisinde enerji üretimi yapan ve o enerjiyi işletmenin üretim sürecinde kullanan firmalara sağlanan çok sayıdaki kredi türüne genel olarak enerji yatırımlarına yönelik kredi paketleri ismi verilmiştir. Yeşil Enerji Kredisi, DB Enerji Verimliliği Kredisi ve KOBİ’lere Enerji Veren Kredi Paketi gibi bankaya ve verilen hizmete göre isimlendirilen çok sayıda enerji kredisi bulunmaktadır.

5 – Medikal Sektörü Destek Paketi

Medikal sektöründe hizmet veren firmaların üretim ya da ticaret süreçlerinde kullanabilmeleri için çeşitli KOBİ destek kredi türleri bulunmaktadır. Bu kredilerden faydalanmak için sadece üretim yapmak ya da ticaret yapmak gerekmez. Özel hastane ve kliniklerin medikal ürün ve cihazları temin etmeleri için ihtiyaç duydukları maddi destek noktasında da Medikal Sektörü Destek Paketi faydalı olacaktır.

6 -Otomotiv Yan Sanayii Destek Kredisi

Otomotiv sektöründe yer alan KOBİ niteliğindeki işletmeler için verilen bu kredi paketinin içerisinde iki tür hizmet bulunmaktadır. İlki, ticaret ve üretim sürecinde kullanabilmeleri için maddi kaynak; ikincisi ise firmanın sanayii alanında iş yapabilmesini sağlayacak makine ve teçhizat temininde kullanılmak üzere kredi şeklindedir. Sanayi sektöründe KOBİ ne demek sorusunun cevabı çoğunlukla küçük işletme olarak görülse de KOBİ tanımı dâhilinde bir işletmenin en fazla 250 çalışanı olması gerektiği unutulmamalıdır.

7 – Turizm Destek Kredisi

Turizm alanında faaliyet gösteren küçük ya da orta ölçekli işletmelere sağlanan Turizm destek kredisi finansman sağlanabilmektedir. Ayrıca kurumsal kimlik süreçlerinde kullanılabilecek tanıtım, demirbaş ve taşınmaz ürün ve makinelerin temininde kullanılabilecek yatırım kredisi imkânı sunulmaktadır.

Ülkemizde büyük bir hızla gelişen KOBİ destek çalışmaları ile hem ülke ekonomisine destek verebilir hem de ürettiğiniz ürün ve çözümler ile büyük sanayi, hizmet ve üretim süreçlerini hızlandırabilirsiniz. Siz de KOBİ ne demek sorusunun cevabını öğrenmiş ve KOBİ tanımı dâhilindeki bir fikri hayata geçirmek isterseniz, KOSGEB ile proje geliştirebilir ya da bankaların KOBİ şubelerinden destek alabilirsiniz. Listemizde yer almayan bankaların özel olarak sundukları onlarca farklı KOBİ destek paketi için ilgili bankanın internet adresini kullanabilirsiniz.

"Kobi Ne Demek | KOBİ Destek Kredisi Nedir | Kimler Kobi Tanımı İçerisindedir" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
1
Bilgi edinmek için güzel bir yazı olmuş , aklıma takılan tek şey;
skattanrules skattanrules 9 ay önce
[ - ] Yanıtla
1
Yıllık mali bilançosunun 40 milyon TL’den az olması denmiş orta ölçeklide ise 125 milyon tl yi geçmemesi lazım denmiş. 2. olay ise siteniz google a göre güvenli değil. Linke tıklayarak görebilirsiniz: https://hizliresim.com/630lWl 3. olay yorum düzenle ya da sil gibi bir kısım eklenmesi lazım.
skattanrules skattanrules 9 ay önce
Yanıtla
Instagram
Takip et