Girişim Hukuku

Girişim Hukuku

Yazının birinci bölümünü kaçırdıysanız buradan okuyabilirsiniz. Yedinci Adım: Vergi Yükümlülükleri Eğer açtığınız Şahıs şirketiyse; işyerinizin adresinin bağlı bulunduğu, yoksa işlerinizi yürüttüğünüz yerin ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesine gerçek kişi mükellefiyet kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Eğer diğer şirket türlerinden biriyse; şirket merkezinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine tüzel kişi mükellefiyet kaydı yapılmalıdır. Kayıttan sonra istisnalar saklı kalmak kaydıyla, beyanname verme yükümlülüğü, belge kullanma yükümlülüğü, vergi borcunu ödeme yükümlülüğü, defter tutma yükümlülüğü, belge düzenleme yükümlülüğü, internet üzerinden yapılan her satış için irsaliye veya fatura düzenlenmesi yükümlülüğü gibi birçok yükümlülük girişimcileri beklemektedir. Bu konularda özellikle bir muhasebeciyle anlaşmanız işlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Gelir gider dengenizi çok iyi ayarlamalı ve neleri gider yazdırabileceğinizi çok iyi öğrenmelisiniz. Unutulmamalıdır ki büyük üstadlarında dediği üzere “Vergi kaçırmak suç iken, vergiden kaçınmak yasaldır.” Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası Kanuna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti yönünden kayıt olan ve Vergi kaydını açtığı tarih itibariyle  29 yaşını doldurmamış olan  tam mükellefiyete sahip  gerçek kişilerin,  Ticari faaliyete başladıkları takvim yılından başlamak üzere üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 lirasına  kadar olan kısmı, için  gelir vergisinden istisna olacaklardır. Sekizinci Adım: Hibe ve Teşvikler Pek çok danışmanlık şirketinin de artık ana konusunu oluşturan teşvikler ve hibelere geçmeden önce ufak bir ayrım yaparsak; hibe karşılıksız...

home search notifications 1 person
X
X