"sadece ölü balıklar akıntı ile beraber gider."
-Anonim

Nükleer enerji uydusu İş Fikri

Fossil fuels are running low. It causes global climate crises. Fossil fuels should now be excluded.

Renewable energy sources proved to be insufficient in energy production.

Projects to obtain energy from the sun are very costly and high technology development investments are required. This should be tried. The energy source of the future is the sun. It is a technology that will be possible in the distant future. Until then, an urgent solution is required.

But now, we urgently need an energy source.

We have one choice. Nuclear energy.

It also poses great risks. Although the power plants are very unlikely to explode, Chernobil Fukushima showed that it is not impossible. As a result of the explosion, the heat energy rising up to the ozone layer called the ozone layer of our planet pierces the entire layer and reaches into space. It makes a huge hole in the world globe. The whole planet is caused by massive natural disasters that we will manage from seasonal change v2 due to intense oxygen deprivation and unfiltered large temperatures caused by the unfiltered entry of sun rays and global temperature imbalances. Yes, the intense gases formed by the burning of fossil fuels that pierce the ozone layer are more effective. But a nuclear facility explosion or a nuclear bomb detonation can do damage within 10 years of fossil fuels.


I have an idea !


Sending nuclear satellites out of the atmosphere. Or to establish nuclear facilities outside the atmosphere and to make them just like satellites.

If we build the nuclear plant into space, its explosion cannot form a mushroom cloud, and since there is no atmosphere, there is no ozone layer to pierce it. Nuclear power plants to be built away from the earth and in orbit of the world will transmit electrical energy to the world with high-tech cables.

Satellites will move on the orbit of the country to be used, without deviations and in the same angular orbit, the angle the country turns, the satellite will turn at that angle.

What to do in this project:

To establish mechanisms that are equipped with CNC robot systems that can be controlled and controlled remotely in space, which we can manage from the world, we can control electricity production and nuclear uranium rods, graphite rods and barium rods, to plan and project a facility where astronaut nuclear power plant staff will be found in a very small number.

To develop a science system to prevent the melting of electrical cables to pass through the atmosphere, to create space gaps where cables will pass and to prevent damage to the cables, and to develop science - there are studies on this subject -

Or after carrying the electrical energy from the nuclear facility to the transmitter, transmitting electrical energy from the transmitter satellites to be installed to the very high voltages, passing the electricity from the defense shield of the atmosphere, transferring it to the receivers in the giant towers or plants in the form of hydrogen balloons, With systems that are held by balloon holders and keep them stable in the air, they can be presented to the world by moving the cables to the electrical towers on the earth, lowering them from the towers to high voltage poles, moving them to high power plants through poles and converting them into network electricity.

This technology works with the principle of technologies such as wifi, bt, and wireless charging that are currently used and is feasible. Otherwise, it will be necessary to reach the very high civilizations and create tornado shaped space gaps in the atmosphere, and to insert the cables from these spaces into the atmosphere, it is necessary for many years of R&D studies and a very long science and technology to be developed that there is no financial institution to make this big investment in one go, so the development of this technology will take place in the natural timeline and it will take many years to develop.

In order to realize my project, I will work with international organizations to design and test nuclear satellite facilities and design construction processes, and ensure that satellites are placed in orbit, and will also carry out project development and development processes for transferring electricity from transmitter to receiver. For this, I will have to get a huge team of scientists and great financial support.

Fosil yakıtlar azalıyor. Hem küresel iklim krizlerine sebep oluyor. Artık fosil yakıtlar kullanım dışı bırakılmalı.

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının da enerji üretiminde yetersiz kaldığı kanıtlandı.

Güneşten enerji temin etme projeleri çok maliyetli ve yüksek teknoloji geliştirme yatırımları gerekiyor. Buna çalışılmalı. Geleceğin enerji kaynağı güneş. O da uzak gelecekte mümkün labilecek bir teknoloji. O zamana kadar acil çözüm gerekiyor. 

Ama şimdi acilen bir enerji kaynağına ihtiyacımız var biz dünyalıların.

Tek çaremiz var. Nükleer enerji. 

O da büyük riskler barındırıyor. Santrallerin infilak etme olasılıkları çok düşük olmasına rağmen Chernobil Fukushima örnekleri gösterdi ki imkansız değil. Patlama sonucu gezegenimizin ozon tabakası denen ozonosfer tabakasına kadar yükselen ısı enerjisi tüm tabakayı delip uzaya ulaşıyor. Dünya küresinde kocaman bir delik açıyor. Tüm gezegen yoğun bir oksijensiz kalma ve güneş ışınlarının filtresiz girişinden kaynaklı yaşanmaz büyük sıcaklıklara ve küresel sıcaklık dengesizlikleri sebebiyle mevsim değişikliği v2dan yöneteceğimiz e büyük doğal afetler sebep olmakta. Evet ozon tabakasını delen fosil yakıtların yanması sonucu oluşan yoğun gazlar daha çok etkililer. Ama bir nükleer tesis infilaki veya bir nükleer bomba patlatılması fosil yakıtların 10 yılda yaptığı hasarı 10 dakikada yapabiliyorlar.


   Bir fikrim var !


Atmosferin dışına nükleer uydular göndermek. Veya atmosferin dışına nükleer tesisler kurup uydu gibi hakeretlendrilmesini sağlamak.

  Nükleer tesisi uzaya kurarsak patlaması bir mantar bulutu oluşturamaz ve atmosfer olmadığından delecek bir ozon tabakası da yoktur. Dünyadan uzağa ve dünyanın yörüngesine kurulacak nükleer santraller elektrik enerjisini yüksek teknoloji kablolarla dünyaya iletecek. 

 Uydular kullanılacak ülkenin yörüngesel üzerinde, sapmadan ve aynı açısal yörüngede hareket edecek, ülke ne kadar açıyla dönerse uydu da o açıyla dönecek. 

   Bu projede yapılması gerekenler:

   Uzayda uzaktan yönetilebilir ve kontrol edilebilir cnc robot sistemleriyle donatılmış, Dünya'dan yönetebileceğimiz, elektrik üretimini ve nükleer uranyum çubuklarını grafit çubukları ve boryum çubuklarını kontrol edebileceğimiz mekanizmalar kurmak, astronot nükleer santral görevlilerinin çok az sayıda bulunacağı bir tesis planlamak , projelendirmek. 

   Atmosferden geçecek elektrik kablolarının erimesini yıpranmasını önleyici bir sistem geliştirmek, kabloların geçeceği uzay boşlukları oluşturup kabloların zarar görmesini önlemek için bu araştırmaları yapıp bilim geliştirmek -ki bu konuda çalışmalar var - 

   Veya elektrik enerjisini nükleer tesisten kablolarla vericiye kadar taşıyıp, kurulacak verici uydularından elektrik enerjisini çok yüksek voltajlara ulaştırıp havada elektrik akışını sağlayarak atmosferin savunma kalkanından aşırtıp, atmosfer içerisinde kurulacak dev kulelerdeki veya hidrojen balonu şeklindeki tesislerdeki alıcılara aktararak, alıcılarda voltajı düşürüldükten sonra, alıcılardan yeryüzüne helyum dolu balon tutucular vasıtasıyla tutulan ve havada sabit kalmasını sağlayan sistemlerle kablolar yeryüzündeki elektrik kulelerine taşıyıp, kulelerden yüksek gerilim direklerine kablolarla indirilerek, direkler vasıtasıyla yüksek enerji santrallerine taşınarak şebeke elektriğine çevirmek yoluyla dünyada kullanıma sunulabilir. 

  Bu teknoloji hali hazırda kullanılan wifi ,bt, kablosuz şarj gibi teknolojilerin prensibiyle çalışır ve uygulanabilirdir. Diğer türlü çok yüksek medeniyetlere ulaşarak atmosfer içinde tornado şeklinde uzay boşlukları oluşturarak kabloları bu boşluklardan atmosfere sokmak gerekecek ki bu çoook uzun yıllar ar-ge çalışmaları ve çok uzun bir bilim ve teknoloji geliştirilmesi gerekiyor ki bu büyük yatırımı tek seferde yapabilecek maddi büyüklükte hiçbir kurum bulunmuyor, bu yüzden bu teknolojinin geliştirilmesi doğal zaman akışında sürecek ve geliştirilmesi çok uzun yıllar alacaktır. 

   Ben projemi gerçekleştrimek için uluslararası kuruluşlarla çalışarak nükleer uydu tesisi projelendirmelerini ve testlerini yapacak ve inşa süreçlerini tasarlayacak ve uyduları yörüngeye yerleştirilmesini sağlayacağım, ayrıca elektriğin vericiden alıcıya aktarılması konusunda projelendirme ve geliştirme süreçlerini yürütecek, sistemin çalışır hale gelmesini sağlayacağım. Bunun için çok büyük bir bilim insanı kadrosu ve büyük maddi desteklemeler almam gerekecek. 

   

İŞ FİKRİNİ GELİŞTİR, YORUM YAP
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
0
merhaba fikriniz güzel uzaydan çok canlıların yaşamadığı gezegenler ve ya yıldızlara kurmak daha mantıklı ve tesla bobinleri eklersek uydulara elektriği kablosuz şekilde gezegenimize taşıyabiliriz
EmreAli29 EmreAli29 1 hafta önce
Yanıtla
Nükleer enerji uydusu İLE BENZER GİRİŞİMLER
Instagram
Takip et