"çalışmak üç büyük eksikliği uzaklaştırır; can sıkıntısını, kötü alışkanlıkları ve yoksulluğu."
-Voltaire
Girişimcilikte Kriz Yönetiminin Önemi

Girişimcilikte Kriz Yönetiminin Önemi

  • 25 DK
  • 13-04-2020
  • 0 yorum
  • 1K

Girişimcilikte Kriz Yönetiminin Önemi

Başarısızlık=Başarı

GİRİŞİMCİLİK-KRİZ YÖNETİMİ

Kriz yönetimi hayatımızın her anlamında her alanında karşımıza çıkacak sorunlarla, en sağlıklı şekilde başa çıkma sürecidir. Günlük hayat ve iş hayatı; gün içerisinde iyi ve kötü bir sürü tabanın birleşim kümesidir. Hiç kimse yaptığı planın bozulmasından hoşnut olmaz, bu nedenle planları desteklemek ve alternatif üretmek gerekir. Tam bu noktada da oluşabilecek aksi durumlarla nasıl başa çıkılacağı, durumun nasıl yönetileceği ve nasıl tekrar kontrol altına alınabileceği belirlenir. Kriz yönetimi de tam olarak bunu sağlayabilmek için izlenen yol haritasıdır. Her zaman olumsuzlukları o an çözmek gerekmez, zamana yayma kararı almak da bir kriz yönetimidir.

Bir yola çıktık, yol uzun, manzarası güzel, yolun sonunda varılacak yer güzel, yola çıkma amacı güzel ama yolda bazı sorunlar var. Geri dönmek yolun tamamını yürümüş ama bir yere varamamış olmaktır. Bu yüzden yolda karşımıza çıkacak her sorunu çözmek yol için emek vermek o yolu artık sizin yolunuz yapar. Aidiyetini arttırır.

Kocaman taşlar dökülmüş yolun tam ortasına,  taşlar kenara itilecek gibi de değil, o zaman kenara itilemeyeceğini analiz ettiğimiz taşların üzerine çıkıp yola devam etmek de kriz yönetimine girer. Karşımıza çıkan bir engeli ya tamamen ortadan kaldırırız ya da üstesinden gelir o sorunu geri de bırakırız. Yeniden oluşabilecek aynı sorunlara karşı izlenecek yol listesine tecrübe eklemiş oluruz.
Kriz yönetimi girişimcilerin sık sık ele aldığı konulardan biridir. Tanımadığımız insanlarla tanışma girişimine girmeden önce bile oluşabilecek kriz durumları zihinden geçirilir. Reddedilmek de bir krizdir ve bunu nasıl yönettiğin aslında avantaj elde etmeni sağlayabilir. Genelde kriz durumlarını pratik zeka ve anlık kontrol mekanizması sayesinde kontrol altına alınır. Aslında bir bakıma bu yanlıştır. Olay  öncesinde düşünülmüş her olumsuz durum daha kontrollü etkisiz hale getirilir. Anlık kararların, düşünülmüş kararlara göre hata payı daha yüksektir. Sorunu yaşadığımız an çözmek bazen etkili olsa da, danışarak ve farklı görüşler alarak çözmek daha ileriye dönük ve köklü olacaktır.
Nitelikleri değişiklik gösterebilir ama ne tür bir kriz olursa olsun bunu en iyi şekilde yönetmek kurumları ve kişileri daha az zarara uğratacaktır. İşlerin iyi gitmemesi durumunda devreye hemen girecek bu kurtarıcı manevra, çoğu zaman durumları yüzde seksene kadar kurtarmaya yardımcı olur.

Krizler genel anlamda varlıklarını her zaman sürdürebilir ya da tekrarlayabilirler. Yaklaşımlar her zaman oluşabilecek veya var olan tehditleri minimalize etme tecrübesinden geçer. Kurumlar bu tür durumları daha geniş çaplı düşünmek mecburiyetinde olabilirler. Çünkü parçadan bütüne bir işleyiş vardır. kademeler atlanılmadan düşünülmek ve kontrol edilmek zorundadır. Eğer alt kademe de dahi olsa; çalışanlardan her hangi birinin yanlış zamanda yapacağı alakasız bir konuşma kontrol altına alınmazsa, kriz durumunu sancılarını attırabilir. Kurumlar ve girişimciler ekiplerini ve ekip işleyişlerinin oluşacak krizlerin bir parçası olmayacak şekilde kemikleştirmeyi amaçlar. Buna göre kollar ve görevler belirler. Her kolların üyeleri ve üyelerin görevleri vardır. Görevlerin ve üyelerin kontrolü yöneticiler tarafından sağlanır.
Her hangi bir beklenmedik durum; kurumları ciddi sekmeye uğratabilir. Kurum kriz dalgasının tepe noktasıdır. Kriz tepeye ulaşmadan önce çok fazla el değiştirir. Bireysel kontroller burada devreye girer ve iş bölümü başlar. Bireysel kontroller daha kolay sağlanır. Kurumların zincirleme bir departman tamlaması vardır. her birinin ayrı ayrı kontrol altında tutulması ve en alt kademeden en üst kademeye belirlenmiş bir olay işleyiş örüntüsü dışına çıkılmaması gerekmektedir.

Yöneticinin gün içerisinde yapacağı olumsuz bir davranışın dahi çalışanı etkilemesi durumunda,  işler aksaklık göstermeye başlayabilir. İşte şimdi devreye profesyonellik giriyor. İşini iyi ve doğru yapmaya kendini sabitlemiş tüm çalışanlar, önceliklerine her zaman iş hayatında profesyonel olmayı, duygusallığı bir kenara bırakmayı alt belleklerinde sabitleyerek işlerini yaparlar. Tercih payı değil, olasılık dışında kalan kısımlar için hata payı ayırırlar. Yörüngesinin dışına çıkmayacak şekilde iş ahlakı edinir ve uygularlar. İş üzerinden iletişim kurar ve iş dilini iyi kullanırlar. Mutlaka kriz yönetimi sırasında devreye girmesi gereken as oyuncu kadrosudur; iletişimi iyi profesyoneller…
İletişim zaten gündelik hayatın dahi olmazsa olmaz ihtiyaç aracıdır. Seslendirme, mimik, el ve kol hareketleri iletişimin bir tamamlayıcı parçasıdır adeta. İletişim sırasında senkron hareketler ve istem dışı mimiksel nüansların bile önemi görmemezlikten gelinemez. Karşı tarafa nasıl bir enerji olarak geçeceği kontrol dahilinde olmalıdır. Özellikle de kriz sırasında bu endişeli kişilere ateşe atılan benzin etkisi yaratabilir. Dikkat edilmesi gereken temel konulardan.

Üslup kişilerin kimliği niteliğindedir ve olumsuz durumların bile seyrini değiştirebilecek bir güce sahiptir. Hal böyle olunca da kriz yönetimlerinde en çok altı çizilen ve üzerinde durulan konu iletişim de ki üslup olmakta. Fevri olmak ve anlık panik haliyle yanlış davranışların içerisine girmek, durumu daha kritik bir aşamaya taşıyacaktır. Her zaman krizler daha ufak sorunlarken;  yanlış yönetim şekli ve hatalı iletişim yüzünden daha büyük kaoslar oluşturmaya sebep olur. Araştırmaların çoğu da bizlere, büyük dalgalı krizlerin ortada kriz zemini dahi yokken çıktığını söyler.
Proaktif davranarak kontrolü ele almak, insanları ve kurumları soğukkanlılıkla kontrol etmek önemlidir. Başarılı kriz iletişiminin amacı çalışma işleyişinin normal seyrinde devamlılık göstermesini sağlamaktır. Aynı zamanda kriz yönetim sürecinde, önemli roller alan ekip arkadaşlarından ‘kurtarıcı nitelikte destek’ görebileceğini sabitlemektir. Yönetici her zaman takımını, kendi yetersiz kalacağı kollar halinde dağıtmalıdır. İletişimde eksik olduğu yere, o konuda en iyi olan kişiyi görevlendirmelidir. Kriz durumlarında devreye sokmak için eğitilmelidir ve diğer eksiklikleri giderirken o konunun tamamlandığından eminlik sağlanır.  Çünkü kriz iletişiminin yanlış yönetilmesi durumunda her şey daha da kötüye gidecektir.

Her krizin türü farklıdır aslında. Fakat tüm kriz durumlarında mutlak olan yaklaşımlar vardır. Örneğin kriz durumunda empati kurabilmek, problemi yaşayan kişi veya kuruma karşı kendinizi yerine koyarak yapacağınız yaklaşım biçimleri daha sağlıklı olacaktır. Devamında kendi durumunuzu anlatmanız ve öncesinde yaşanmış olan benzer kriz problemlerin işleyiş tarzını ve yönetilişini örneklendirme yaparak anlatılması şeklinde destekleyici bağlam kurulmalıdır. Krizin yönetiliş  şekli ve süreç hakkında güncel bilgiler verilip, daha önceki problemlerden ne kadar sürede, nasıl başarılı çıkıldığını gösteren eylemler sergilemek iyi bir teknik olacaktır. Her zaman şeffaf ve dürüst olmak , durumu gizlemeden anında aktarmak ve birlikte yönetiyoruz hissi vermek,  oluşacak panik atakları ortadan kaldırıp daha sağlıklı bir süreç geçirmenizi sağlayacaktır. Hata yapmak her zaman olağan ve normaldir. Bu durumları açıkça söylemek insanlara her şeyden haberim var hissi ve rahatlığı verir. Hata yapmanın da sürece dahil olduğunu doğru aktarmak gerekir. Düşünülmüş hataların üstesinden gelmek daha kolay olacağı için, bu hata payının düşünüldüğünü kanıtlayan belgeler süreci kolaylaştırır.

Krize hazırlık aşaması, her zaman kriz dalgasının boyutunu belirleyen faktördür. Kişilerin veya kurumların verebileceği tüm tepkiler düşünülür ve üzerine bir işleyiş şeması oluşturulur. Empati, eylem, bağlam, şeffaflık ilkelerinden oluşan yol haritası çizilir ve sistem kurulur.  Çözüm aşaması daha ciddi sorunlardan daha basit sorunlara doğru yol izler.   Yapılacak açıklamalar hazırlanır, sözcüler belirlenir ve bilgi verilecek konular tamamlanır. Sözcülerin soğukkanlı ve durumu kontrol altına almış yaklaşımları krizden etkilenecek kişileri daha iyi hissettirecektir. Kriz öncesinde ve kriz sırasında gelişen tüm konulara hakim olmaları, sözcülerin asli görevlerinden biridir. Eksik veya hatalı söylemleri krizin altını harlayacaktır. Kısa notlar ve net cevaplar her zaman sözcülerin işini daha kolay hale getirecektir. Not defterleri, sunumları ve taslakları hazır olan sözcüler kriz aşamasında daha güvenilir kimlikte görünür.

İletişim mekanizmaları ve iletişim kuralları oluşturulduktan sonra yapılacak görsel ve sözlü sunumlar hazırlanır. Grafikler çizilir ve yol haritası aktarılır. Kurum içerisinde çalışanların dışarıya bilgi sızdırmaması ve kontrol altında tutulması sağlanır. Oluşabilecek tüm panik ve kontrolsüz yaklaşımlar ortadan kaldırılır. Doğru mesajlar vermek, hareket hızlı ve etkili geçmek, sözcülerin durum hakkında hakimiyet kurup donanımlı, kendinden emin yaklaşımda bulunmaları kriz durumunu kontrol altına almaya yardımcı olacaktır. Medya ve gazete unsuru devreye girerse mutlaka sağlıklı ve net açıklamalar yapılması ve kamuoyuna doğru bilgilerin verilmesi gerekir. Kriz sonrasında ki süreci de elden kaçırmamak adına, güvenilirlik kaybedilmeden yönetilmeli, şeffaf olup sağduyulu davranmak gerekir.

Oluşan krizler fizikselse eğer, somut şeylere zarar veriyorsa öncesinde bütün tedbirler alınmak zorundadır. Meydana gelen kriz incelenir ve hangi eksiklikten kaynaklandığı saptanır ve bu durum ve eksiklik ortadan kaldırılır. Örneğin bir hırsızlık krizi ise, nasıl yapıldığı, nasıl planlandığı, suç unsurları ve işleyişi analiz edilir tekrarlamaması için taban tamamen değiştirilir. Yangın durumuysa nasıl meydana geldiği, nelerin sebep olduğu ve etkilerinin durumuna göre nasıl kontrol altına alınacağı belirlenir.

Psikolojik krizler de her zaman olası durumlar arasındadır. Ortada somut bir veri yokken oluşan gerginlik halinde ki asparagas haberler ve evham hali olayları rayından çıkarabilir. Potansiyel bir tehdit durumunu krize çevirecektir. Bunun kontrol edilmemesi durumu fiziksel krizler olmasına da sebep olabilir. Çalışanlar arasında oluşabilecek olumsuz durumlar iş işleyişini de bozacak güçtedir. Moral ve motivasyonun en yüksek olması gereken durumlardır. Ekip değerli hissettirilmelidir ve durumdan kurtulma dahlinde ödüllendirileceği vurgulanmalıdır. Teşvik edilmeli ve kontrol edilmelidir. Kilit unsurlar paylaşılır, toplantılar yapılır ve durumlar ilk elden ilk ağızdan açıklanır. Toparlayıcı bir yaklaşım izlenir. Soruların hepsine cevap verilir ve sorunların nasıl giderileceği aktarılır. Savunucular ve açıklayıcılar bulur sözcü olarak. Biri durumun kaynaklanma sebebini nasıl düzeleceğini açıklarken, diğeri de durumu savunur.  Hatalar ve açıklıklar belirlenir. Bu durumlar üzerinden bir yol izlenir ve durum analizi aktarılır.
Krizi aşma durumlarından biri de sosyal medyanın olaya dahil olmasıdır. Medyada gerçekleşebilecek bir aksilik de krize sebep olmaktadır. Kriz durumu söz konusuysa etkilerini büyütebilir. İnternet olumlu veya olumsuz hikayeleri, reklamları, eleştirileri her zaman önümüze çıkarır. Aynı evde birlikte yaşadığımız kişiler hakkında dahi sosyal medyada karşılaştığımız bir haber yüzünden acaba mı dediğimiz olmuyor değildir. Yaygın ve sürekli kullanılan platformların kriz yönetimlerine dahil edilmesi çok önemlidir. Kontrol altına da alınabilir, kontrolden de çıkabilir çünkü. Aynı anda birçok insana ulaşabilen bu platformun etkin ve doğru kullanılması her şeyi daha kolay hale getirecektir.  Oluşabilecek yalan yanlış tüm haberlerin de engellenmesi gerekmektedir. Önceki krizlerin nasıl yönetildiğine dair yazılar bulmak isteyeceklerinde ilk tercihi gelişmiş arama motoru olacaktır. Kolaylaşan ulaşım be iletişim dünyasının vazgeçilmez getirisi haline gelen bu arama-bulma yeteneği içimize işlemiş durumda. En önemlisi de aynı anda çok sayıda insana ulaşabilen kaynaklardır. Mutlaka doğru ve zamanında kullanılması gerekir.

Krizlerin yönetilmesinde yaş ve algıda çok önemlidir. Belli bir yaştan sonra gözden çıkarılma ve eski önemini koruyamama sendromu söz konusu olabilir. Kendini değersiz hisseden insanlar daha gergin ve yerici yaklaşımlarda bulunacaktır. Hal böyle olunca   zamanında çok önemli olduklarını, hala inanılmaz işler çıkardığını, değerli ve önemli olduğunu kişilere hissettirmek oluşacak psikolojik krizlerin önlemesinde etkin rol oynar. Bunun farkına varmayan ve düşünceden kurtulamayan kurum üyeleri krizi içerisinden çıkılmayacak bir hale getirebilecek hakimiyete sahiptir.
 Kendinden yaşça çok küçük insanların daha çok değer görmesi, takdir edilmesi ve öne çıkarılması; kendini, yıllarını, emeğini boşa vermiş hissine ve paniğine kapılmalarına sebep olacaktır. Profesyonelliğin muhakkak olduğu kriz yönetiminde incelemeler bu yönde yapılır. İşini iyi yapan insanlar yaşı gözetmeksizin işini iyi yapan insanlardır. Bu onlara her zaman hissettirilmek zorundadır ve tebrik edilmeleri  gerekir. Bu terazinin dengesi çok hassas olduğu için doğru kullanılmalıdır. Emekliliğine yaklaşan kişilerin gözden düşme ve ya gözden çıkarılma korkusu, riski daha baskındır. Hataya yakınlaşma durumları gözlemlenir. Alınganlık ve hassaslık durumları profesyonelliklerini kaybetmeye sebep olabilir çoğu zaman.
Genç ve dinamik çalışanlarla aynı nitelikte görev dağılımı yapılması onlara kendilerini daha iyi ve değerli hissettirecektir.  Yeni nesil için trendler analiz edilir ve popülerlik takip edilir. Modern ve etkin kütür her zaman krizlerde en önemli etkenlerdir. Güncel çözüm yöntemleri önemlidir. Analiz edilen kuşaklar arasında ki farklılıklar da göz önünde bulundurularak bir grafik çizilir. Bu grafik üzerinden işler yürütülmeye başlar.
İşler ve gündelik hayatlar birbirine çoğu açıdan benzerlik gösterir. Eğer hayatımızda da bu dinamiğin dışında kalırsak kontrolü kaybedebilir ve krize sebep olabiliriz.
Kurumlar ve girişimcilerin dışında ebeveynlerde bu kuşaklar arası güncel geçişi doğru analiz edip oturtmak zorundadır. Çağın getirileri ve kültürün değişimine ayak uydurmaktan kaçınan, geri planda duran ve karşı çıkan herkes çocuklarıyla ciddi kuşak farklılığı sorununa sebep olurlar. Bir süre birbirini hiç anlayamayan ikililer kopukluk yaşayacaktır ve krize sebep olacaktır. Aidiyetten kaynaklanan sahipleniş olsa bile farklılıktan kaynaklanan da bir kopukluk söz konusu olacaktır.Hayatımızın her alanında kendimizi ve girişimlerimizi güncel tutmak oluşacak krizleri kontrol altına almaktan geçer. Güncellik eski sorunları geride bırakabilmeyi beraberinde getirir. Böylelikle işler daha kolay bir hal alır. Eski sorunlarla yeniden uğraşmak yeni sorunları gözden kaçırmaya sebep olabilir. Ortada kriz yokken kriz oluşturma eğilimine girebilir. Örneğin çocuğunun güncel problemlerini anlamayan ebeveyn ona yabancılaşacaktır. Kendini anlamayan insanlardan uzaklaşma eğilimi gösteren çocuklar , duygu bağı anlamında kopukluk yaşayacaktır. Herkes tarafından sevilen ve saygı gören ebeveynlerin, koruyamadığı bu aile içi hiyerarşik sistemi, kendisi açısından psikolojik krizlere sebebiyet verecektir. Bu krizi yönetebilmesi de güncellenmesiyle aynı orandadır. Öğrenmenin ve gelişmenin insan hayatı sonlanana kadar devam etmesi, gelişmelerin dışında kalma durumu, krizleri de beraberinde  getirecektir. Bu krizlerin yönetilmesinin en iyi metodu tempoya ayak uydurmaktır. Temponun dışında kalmak veya ritmi tutturamamak psikolojik panik haline de sebebiyet verecektir. Tüm kriz oluşumlarının temelinde psikolojik beslenme süreci bulunur.

Yol katetmek, yoldan vazgeçmemekten geçer. Bir dağ düşünelim; başlangıç noktasıyla zirve hiçbir zaman aynı ısıya sahip değildir. Tehditler zirveye çıkarken artar ve yürüme hızı düşer. Hayatta böyledir. En iyi şeyler gerçekleşmeden önce mutlaka en kötüsü olmak zorundadır. Dağıtmadan toparlamak daha zor olabilir çünkü. Bunlara hazırlıklı olmak ve bunlarla en iyi şekilde başa çıkmak, oluşabilecek hasar oranını aza indirecektir. Kriz sürecinin etkileri kalıcı izler bırakmaktansa, küçük çiziklerle geçiştirilecektir. Her zaman taban olarak hedef ve ona giden yollar belirlenmelidir, maddi manevi tüm plan programlar yapılmalıdır. Dinamik ve pratik iş ahlakına sahip insanlar, çok iyi çıkarılmış işlerin, vazgeçilmez temelleridir. Sürtüşme ortamı yaratmadan, işi yönetme hevesine kapılmış yönetici modelinden ziyade kişileri düzgün kontrol edebilen, duygusallığa yer vermeyen, işe ve işin tamamlanmasına odaklanan yöneticiler seçilmelidir.

İçeriği ne kadar değişirse değişsin, kriz aforizması da bir krizdir. Kriz yönetiminin amacı etkileri ve sancılarını en aza indirip, en kısa sürede geri püskürtmektir. Sert bir kış ardından daha sıcak baharlar getirir. Kriz yönetiminin doğru işleyişi, güvenilir kimlik kazanmanın da anahtarıdır. Doğru strateji ve politikalar sonrasında kurumlar prestijlerini arttırır. ‘Geminin işi zaten yüzmek, nasıl yüzdüğü değil, hasar aldığında batıp batmadığı önemlidir.’ Hızlı giden değil, batmayan gemiler tercih edilir bu piyasada. Doğru yürütülmüş bir kriz en iyi reklamdır da aynı zamanda.
Zararları minimuma indirilmiş kriz, en şiddetli dalgasında bile az etkiler bırakacaktır. Örneğin eğer başınızı sokabileceğiniz başka bir barınma alanınız varsa, ev sahibinin sizi aniden evden çıkartması, tamamen evsiz kalmak kadar hasara sebep olmaz. Eğer kriz süreçlerinde de çoklu plan sisteminiz varsa,  her bir darbede diğer seçenekleri devreye sokarsınız. Böylece darbe üst üste gelmeyecektir. Diğer darbeye kadar farklı bir yol izleyebilme lüksü de doğacaktır.

Fırsat ve kriz. Bu iki başlık her zaman beraberinde diğerini de getirebilir. Krizi fırsata çevirmek kulağa daha hoş geliyor olmalı. İşletmeler ve yöneticiler kriz karşısında sakinliğini koruyarak, doğru stratejiyi plandan şaşmadan uygulamaya sokabilir ve sürdürebilirse her zaman krizi fırsata çevirebilir. Krizler işletmelerin en hassas ve en yoğun dönemlerinin sinyalini verir. Rakipler tarafından saldırıya açık görünür. Doğru bir savunma , saldırıların en güçlüsüdür…

Öngörülmesi gereken durumlar arasında saldırılarda bulunur. Rakipler ve stratejileri iyi incelenir. Yeni bir strateji düzeni, rakiplere karşı düzenlenir. Saldırı aşamasında devreye sokulur. Eğer bir saldırı durumu yoksa revizyonda bekletilir. Daha sonrasında gelişmelere göre revize edilir ve gerekli kritikler yapılır güncel haline getirilir. Her hangi bir değişim veya gelişim süreci olmasa da mutlaka dönem dönem üzerinde kontroller ve sağlamalar yapılır. Her savunma ve saldırı geliştirilmediğinde hiç tasarlanmamış duruma gelecektir. Yerinde saymak da bir gerilemektir. Kriz yönetimi olgusu, ileriye dönük ve geniş tabanlı düşünme pastasıdır. İleri görüşlülük pastanın dörtte üçüne tekabül etmekte. Öyleyse pastanın tamamının heba olmaması için, ileriye dönük yaptırımlar güncel tutulmalıdır.

Krizin ne zaman ve ne şekilde geleceği saptanamadığı için yönetilmesi gerekir. İyi sözcüler ve yöneticiler ani gelen krizleri yönetmeyi başarabilenlerdir. Her zaman krizler düşünüldüğü gibi olmayabilir.  Tecrübeli ve profesyonel yöneticiler, tahmin edilemeyen krizleri yönetmek için eğitilip seçilirler. Krizin doğduğu anda ki etki, engellenememesi, kalıcı olması, hasar bırakması tamamen ne kadar sürede, nasıl müdahalelerle idare edildiğine dayandırılır. Bunlar temel ve en büyük sorunlardır.

Krizler her zaman aynı noktadan tekrar meydana gelir gibi bir algıya sahip olmak yanlıştır. Çözümlenmiş krizler ortadan kaldırılmış olabilir. Örneğin sağlık tabanlı bir firmada, hastalık krizi olağandır. Fakat yemek tabanlı bir firmada ilaçlama sorunundan kaynaklı bir böceklenme veya antihijyenik durumlar yaşanırsa prestij darbesi bırakabilir. Tüm hasar kolları bu yüzden düşülmelidir.

Öğrenilmiş ve tekrar edilmiş kriz çeşitleri vardır. Reklama dayalı krizler, yanlış tanıtıma dayalı krizler, manifesto eksikliğinden kaynaklanan krizler gibi. Kriz yönetimi alışagelmişin dışında ki krizleri merceğine alıp şemalar oluşturmalıdır. Bilinen sorunlarla başa çıkma metodları hemen hemen aynıdır tüm kurumların. Önemli olan daha önce hiç yaşanmamış olumsuz durumlarla başa çıkılma biçimi.
Her kriz öncesinde uyarılar verir. Kriz uyarılarının algılanması ve harekat planlaması doğru yapılmak zorundadır. Yaklaşan krizin sinyalleri alınmadıysa, yorumlanıp değerlendirilmediyse, kriz dönemine girmek kaçınılmazdır. Sinyallerin zamanında alınması durumu da tam tersine oluşması muhtemel olan bir krizi bile daha başlamadan ortadan kaldıracaktır. Krize hazırlık ve korunmada diğer başlangıç aşamasıdır. Devamında denetime alma ve normal döneme geçiş durumları gelir. Üstesinden gelinen krizler sonrasında kritikler ve çıkarımlar yapılır. Değerlendirme kapsamında en çok krize sebep olan tabanlar bulunur. Bu tabanlar ortadan kaldırılır.

Kriz yöneticileri pozisyon yöneticilerinden özel olarak seçilmeli ve kriz süreci için devamlı çalışma hali göstermelidir. Belirli yeteneklere sahip olmak zorundadır. Kriz sinyallerini ilk alması gereken kişi kriz yöneticisidir. Hazırlanma ve korunabilme sürecinin başlatmasını iyi bilmelidir. Otoriteyi dengeli kurmalı ve kriz sırasında dahi bozmamalıdır. Tavır ve yaklaşımlarında radikal ve süregelir olmalıdır. Kriz sürecinin başlangıç ve bitiş tarihini doğru saptayıp, işleyiş haritasını ona göre belirlemelidir. Belirlenen haritaya göre konumlandırmalar ve dağılmaları da yönetici yapmak zorundadır. Örgütleme ve yönlendirme ne kadar iyi olursa kriz süresi o kadar kısa olur. İletişimin önemini en çok vurgulayacağımız yer ise başlangıç noktasıdır. Kopuk bir iletişim, kriz yönetiminin sur borusu olabilir. Kriz yönetimi boyunca eş güdüm sağlanmalı ve terazi dengesi bozulmamalıdır. Denetim altında tutulması gereken sürecin tek bir elden yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır. Yetki karmaşası ve hiyerarşi kavgası kriz sırasında işleri daha çözülemez duruma getirir.

Krizin başlangıcını algılamak kadar önemli diğer konuda sonlandığını fark etmektir. Krizin bittiğini fark eden yönetici durum sürecini olağan haline endekslemeye çalışır. Kriz bittiği andan itibaren de çıkarım ve tespitler yapılır. Durumlar değiştirilir ve yeni yöntemler eklenir.  Krizin bittiğini fark etmemek de yeni krizlere sebep olacaktır. Sürenin uzaması halinde işletme sahipleri ve ekip üyeleri paniğe kapılabilir, bitmiş olan kriz dalgasını yeniden başlatabilirler. Başlangıç ve bitiş meridyenlerinin saptanışı en önemli iki konudur da diyebiliriz nitekim. Kriz yönetimini güçlü ve doğru yönetilmiş bir kriz süreci kılmak için en önemli olan şey, krizin varlığını kabul etmektir. Görmezden gelmek ve ertelemek öldürücü bir basamak olur. Kriz yönetiminde ertelemek gibi bir başlık asla yoktur. Her şey çok somut olmak zorundadır. Hiçbir süreç ‘acaba’ duygu durumuyla yönetilemez. Kriz yönetiminin en sağlam taşı kesinliğidir. Krizler olan ve var olan durumlar derlemesidir.
"Girişimcilikte Kriz Yönetiminin Önemi" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et