"bütün ustalar bir zamanlar çıraktı."
-Anonim
Girişimcilik Yolculuğuna Çıkacak Bir Bireyin Sahip Olması Gereken 14 Kişisel Özellik

Girişimcilik Yolculuğuna Çıkacak Bir Bireyin Sahip Olması Gereken 14 Kişisel Özellik

  • 7 DK
  • 03-07-2018
  • 2 yorum
  • 6K

Girişimcilik, kendine has özellikler gerektiren, bu maceraya atılacak bireyler için belirli kişisel niteliklere sahip olmaları beklenilen oldukça özel bir olgudur.

Bir girişimci, iş hayatı ile ilgili hangi bilgi ve beceriye sahip olursa olsun, girişimcilik anlamında yeterli kalibreye sahip değil ise girişimcilik macerasına atılması son derece güç olacaktır. Bu yüzden şunu rahatlıkla yineleyerek söyleyebiliriz ki, girişimcilik belli nitelikler gerektiren başlı başına ayrı bir iş modelidir.

Girişimcilik yolculuğuna çıkacak bir birey bahsettiğimiz üzere belirli kişisel özelliklere sahip olması gereken, girişimcilik ruhunu taşıyabilme potansiyelini kendisinde barındıran kişi olmalıdır. Şimdi gelin girişimcilik macerasına atılacak bireyin sahip olması gereken bazı özel niteliklerden bahsedelim ve girişimci bireyin kişisel özelliklerinin hangileri olması gerektiğini net olarak tanımlayalım.

Cesaret

Girişimcilik macerasına atılacak bir bireyin en başta korkusuz bir yüreğe sahip olması gerekmektedir. Girişimci kişi, cesareti oldukça fazla olan yeni bir sektöre girmekte zorlanmayan, ileri gidebilme konusunda cesur adımlar atabilen ve maliyetler anlamında çeşitli risklere göğüs gerebilen bir yapıya sahip olması gereken kişidir.

Kararlılık

Bir girişimci ne olursa olsun kararlı olmalı ve asla geri adım atmamayı kafasına koymuş bir kişi olarak hareket etmelidir. Bu kararlılığı ile olumsuz durumların bile üstesinden gelebileceğini hem çevresine hem de şirketindeki ekip arkadaşlarına kanıtlamalıdır.

Disiplin

Girişimci olmayı düşünen ve kendisinde girişimciliğe dair özelliklerden hangileri olduğunu tespit etmeye çalışan bireyler için öncelikle niteliklerin başında disiplinli olmak gelmektedir.

Kişi, çalışma düzenini son derece iyi sağlamalı, kişisel disiplini doğrultusunda iş hayatını yürütebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

Planlılık

Planlı olmak ve bir sonraki gün neyi ne zaman yapacağını net olarak bilmek, girişimci bireyin karakter özelliklerinin başında yer almaktadır.

Kendine Güven

Kendi özgüveni yüksek olan bireyler girişimcilik yolculuğuna çıkarken, özgüven eksikliği duyan bireylerden birkaç kat daha fazla şanslıdırlar.

Kişisel özgüveni yüksek olan bir birey, girişimcilik macerasında karşılaşacağı zorlukların üstesinden gelmekte özgüven eksikliği duyan bir bireyden daha az zorlanacaktır.

Sorumluluk Bilinci

Girişimci bir birey mutlak surette sorumluluk bilinci de yüksek olması gereken bir bireydir. Çünkü yöneteceği ekibin tüm sorumluluğu kendinde olduğu gibi birlikte iş yaptığı müşterilerine karşı da sorumludur.

Bu sebepledir ki, girişimcilik, sorumluluk gerektiren, alınan projelerin tam zamanında teslim edilmesinin gerektiği, verilen sözlerin tutulmasının hem müşteriler hem de ekip arkadaşlarınız nazarında şart olduğu bir müessesedir.

Azim

Her işte olduğu gibi girişimcilik yolculuğunda da bireyim azimli olması birçok engelin üstesinden gelme anlamında son derece güçlü bir unsurdur.

Olumsuz durumlar karşısında hiçbir zaman azmini yitirmeyip, güçlü ve kararlı bir şekilde hareket eden bireyler, girişimlerini ileri seviyelere taşıma konusunda rakiplerine nazaran her zaman bir adım önde olacaklardır.

Liderlik

Girişimcilikte bir ekip yönetmek ve o ekibi ortak hedefler doğrultusunda birleştirip, motive kalmalarını sağlamak tam bir lider görevidir.

Liderlik vasıfları gelişmemiş, ekibini ortak paydada toplayamayan bireylerin girişimcilik adına bir tarafları eksik kalmış demektir.

İletişim Becerisi

İletişim anlamındaki kabiliyet, girişimcilikte de son derece önemlidir.

Gerek kendi iç işlerinde, birlikte çalıştığı arkadaşları ile arasındaki iletişimin samimiyeti, gerekse müşteriler nazarındaki olumlu iletişim tarzı hem girişimcinin kariyerini hem de yönettiği girişimi geleceğe taşıyabilen unsurların başında yer almaktadır.

Vizyonerlik

Girişimin bir vizyon ve misyonu olması gerektiği gibi bu girişimi hayata geçiren girişimcinin de vizyoner olması oldukça önemlidir.

İçinde bulunduğu sektörün işleyişine göre nasıl bir vizyon belirlemesi gerektiğini iyi bilen bir girişimci, bu özelliği ile iş dünyasında saygın bir yer edinebilir ve aranan bir karakter konumuna gelebilir.

İş Zekâsı

Tabiî ki bir girişimcinin sonuçta iş zekâsının da oldukça kıvrak olması gerekmektedir.

Girişimci, iş dünyasının dinamiklerini iyi bilmeli, iş dünyasında nasıl hayatta kalınacağı konusunda fikirleri ve belirli stratejileri olmalı, girişiminin ekonomik anlamda nasıl gelişebileceğini bilip, iş planını son derece başarılı bir şekilde kurgulama özelliğine sahip olmalıdır.

Öngörü Yeteneği

İş dünyasında birçok olumsuzluk gündeme gelebilecektir. Bu olumsuzlukları önceden görebilen, bir başka deyiş ile sezgi yeteneği güçlü olan bir girişimci, tedbirlerini önceden alabilir.

Öngörü yeteneği gelişmiş girişimciler, sektörün nasıl bir gidişatı olduğunu da son derece iyi değerlendirebilen kişilerdir. Böylece sektörlerinin gidişatına göre de kendi girişimleri için belirli tedbirleri alabilecekleri gibi yakalanabilecek fırsatları da açık bir şekilde öngörmüş olacaklardır.

Sonuç Odaklılık

Bir girişimci iş dünyasına atılırken, her daim çizdiği rotanın sonuçlarını net olarak kestirebilmelidir. Sonuç odaklı olarak hareket etmeli, girişimi için fayda neredeyse o tarafa doğru deyim yerinde ise kitlenmelidir.

Sonuç odaklılık bir girişimcinin net başarılar elde etmesi için oldukça önemli bir görüş tarzıdır.

Güvenilirlik

İş hayatında güvenilir bir kişi olmak oldukça önemlidir. Müşterilerinize verdiğiniz sözleri tutan, takım arkadaşlarınız tarafından güvenilir karakter yapısına sahip kabul edilen bir birey iseniz, güçlü bir duruşunuz var demektir.

"Girişimcilik Yolculuğuna Çıkacak Bir Bireyin Sahip Olması Gereken 14 Kişisel Özellik" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
0

fevkalade tespitler..

Mustafa Süt Mustafa Süt 1 yıl önce
[ - ] Yanıtla
0
Vizyon, inovasyon, değişim, yenilik, gelecek, inanç, arzu, kararlılık, kendine güven, mücadele ruhu hepsi girişimcilik kafasında mevcut tebrik ederim. Devamını bekliyorum.
1 yıl önce
Yanıtla
Instagram
Takip et