"bu gece uykusuz kal ki, yarın uykunda bile kazanabilesin."
-Anonim
Girişimcilik Türleri Nelerdir?

Girişimcilik Türleri Nelerdir?

  • 10 DK
  • 10-02-2020
  • 0 yorum
  • 3K

Günümüzde girişimcilik, hemen hemen her yerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Bununla birlikte bu konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olanların sayısı da oldukça azdır. Girişimcilik nedir, türleri nelerdir gibi pek çok soru akıllarda soru işareti yaratır. Girişimcilik türleri hakkında bilgi vermeden önce, girişimciliğin tam olarak ne olduğunu bilmeniz gerekir.

Genel olarak maddi bir kar elde etmek amacıyla iş kurma olarak tanımlanabilen girişimcilik, aynı zamanda toplum faydasını da gözeten bir eylemdir. Bu nedenle tek amacının kar elde etmek olduğunu ifade etmek yanlış olur. 

Birçok alanda girişimcilikten söz edilebilir. Örneğin; okulda, iş yerlerinde, sanat alanında, kamu sektöründe, sanal ortamda, askeri alanda sıklıkla girişimciliğe yönelik faaliyetler gerçekleştirilir. Bu nedenle girişimcilik kendi içerisinde sınıflara ayrılır. Girişimcilik türleri kısaca şu şekilde sıralanabilir. 

  • İç Girişimcilik

  • Ticari Girişimcilik

  • Kadın Girişimciliği

  • Sosyal Girişimcilik

  • Kamu Girişimciliği

  • Sanal Girişimcilik

Her bir girişimcilik türünün kendine özgü nitelikleri vardır. Bu tür girişimcilik faaliyetleri ile birçok kişi, bulunduğu ortamda ön plana çıkabilir ve girişimci olarak yeni bir kimlik kazanabilir.

Temelde kar amacı güden girişimciliğin pek çok açıdan faydası bulunur. İstihdamın oluşması, milli gelirin artması, sosyal gelişmenin gerçekleşmesi, kalkınmanın sağlanması ve uluslararası alanda ülkemizin adından daha fazla bahsedilmesi girişimciliğin başlıca faydaları arasında yer alır. Girişimcilik nedir, faydaları nelerdir gibi konularda biraz bilgi sahibi olduktan sonra, girişimcilik türlerini daha detaylı inceleyebiliriz. 

İç Girişimcilik 

İç girişimcilik, özellikle büyük işletmeler içerisinde bir fikrin ileri sürülmesi ve bu fikrin bazı yenilikler eşliğinde risk alınarak karlı bir ürüne dönüştürme sorumluluğunun alınması sürecidir. Böylece firma kendi içeriğinde yeni pazarlar bulur ve yeni teknolojiler eşliğinde otomasyona geçer. 

İç girişimciliğin getirdiği kar ise, yine firmaya aittir. Böylece işyerinin gelişmesi, büyümesi, yeni pazarlarda kendine yer edinmesi ve piyasadaki eksiklere yönelerek yeni ürünler ya da hizmetler ortaya koyması sağlanır. Gün be gün kendini yenileyen ve her daim gelişime açık olan büyük firmalar, iç girişimciliğe olumlu bakar ve sağladığı faydalardan maksimum verim almaya çalışır. 

Var olan bir işin hayatta kalmasını ve sağlam adımlarla ilerlemesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle gelişen teknoloji her daim takip edilmeli ve piyasadaki açıklara yönelik yeni fikirler üretilmelidir. 

İç girişimcilik türüne çevremizden pek çok örnek verilebilir. Mesela; bir mağazanın ihtiyaç duyulan bir yerde kendine bağlı bir şube açması, bir kargo firmasının hizmet vermediği bir bölgede faaliyet göstermeye başlaması, sadece telefon, tablet, bilgisayar gibi ürünleri satan bir firmanın internet paketi de sunması, bir restoranın internet üzerinden de sipariş almaya başlaması gibi aktiviteler en yaygın olan, iç girişimcilik örnekleridir.  

Ticari Girişimcilik


Kar amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ve mal veya hizmet üretilmesi sürecine adım atılması olarak bilinen ticari girişimcilik, diğer bir adıyla özel sektör girişimciliğidir. Ticaret adına yapılan her şey bu girişimcilik türüne dahildir ve burada temel amaç her zaman kar elde etmektir. Butik, kafe, restoran, kitabevi, mağaza gibi birçok ticari faaliyete başlamak ticari girişimcilik olarak adlandırılır. 

Girişimcilik türleri arasında en yaygın olanlarından biri de ticari girişimciliktir. Girişimciler piyasada ihtiyaç duyulduğuna inandıkları bir alanda iş kurmaya karar verir ve bu kuruluş süreci için gerekli olan sermayeyi girişimcilik için karşılar. Karşılığında kazanılan kar yine girişimcinin yani işi kuran kişinin cebine girer. 

Günümüzde girişimciler maddi çıkar elde etmek amacıyla mevcut fırsatları yakalar ve belirli değerlendirmeleri yaparak girişimcilik adına adım atar. İşin başarılı olup olmaması ise girişimcinin piyasayı değerlendirme kabiliyetine, iş planlama ve yönetme yeteneğine bağlıdır. Genellikle cesaret isteyen bu tür atılımlar bazen iyi bir kazancın elde edilmesine, bazen ise işin batması sonucu maddi kayıpların yaşanmasına neden olur. 

Kadın Girişimciliği 

Günümüzde en az erkekler kadar kadınların da ekonomik hayattaki rollerini alması ve kendi ayakları üzerinde durması amaçlanır. Ülkenin kalkınmasında etkin rol oynayan kadınların bir girişimci olarak yeni fikirler üretmesi ve bu fikirler eşliğinde iş kurması, her geçen gün daha da sık karşılaştığımız bir durumdur. 

Kadın girişimciliği olarak adlandırılan girişim türünde genellikle kadınların evinin dışında kendi adına bir işyeri olur. Bazen ise iş sahibi sıfatı ile ortaklıklar kurabilir. İş yerlerinde ya bir ürün ya da bir hizmet üreterek faaliyet gösteren kadın girişimciler, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirir. 

Özellikle son yıllarda kadın girişimciliği en çok desteklenen girişimcilik türleri arasında yer alır. Hatta birçok kurum ve kuruluş kadınları bu konuda teşvik eder. Örneğin; KAGİDER, KOSGEB ve Garanti Bankası kadın girişimciliğini destekleyen kurumlardandır. 

Kadın girişimcilerin sayısının artması ülkemizde öncelikli hedefler arasındadır. Bu sayede kadınların eğitim, üretim, sermaye ve finans gibi konularda sıklıkla yaşadığı problemlerin çözülmesi amaçlanır. Yeni ve parlak bir fikri olan kadınların az da olsa bir miktar sermayesinin olması önemlidir. Şayet hiçbir şekilde elde sermaye yoksa devletin ve bazı kuruluşların özel kursları ve eğitimleri mevcuttur. Bu sayede eğitim sonrasında belirli bir miktarda hibe alan kadın girişimciler rahatlıkla işlerini kurma imkanı bulur. Örneğin; KOSGEB bu noktada kadınlar için oldukça teşvik edici çalışmalara imzasını atar. 

Sosyal Girişimcilik 

Bir toplumun ve ülkenin gelişimi için gerekli olan girişimcilik, pek çok açıdan fayda sağlar. Girişimcilik türleri arasında yer alan sosyal girişimcilik de özellikle toplumsal dönüşüm için vazgeçilmez unsurlardan biridir. 

Sosyal girişimciliğin temelinde kar amacı ön planda değildir. Bunun yerine öncelikle toplumsal sorunların azaltılması hedeflenir. Zeka düzeyi ileri ya da geri olan bireylerin eğitimi için adımların atılması bir sosyal girişimcilik örneğidir. Çünkü bu tür bireylerin normal kurumlarda aldıkları eğitim onlara faydadan ziyade zararlıdır. Bu nedenle onlar için yeni fikirler üretilmesi ve bu zararın minimum seviyeye düşürülmesi için sosyal girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirilir. 

Girişimciliğin diğer türlerinde olduğu gibi sosyal girişimcilik de yeri fırsatların doğmasına yardımcı olur ve mevcut sisteme yenilikler getirir. Bu sayede değişim ve gelişim söz konusu olur ve birçok sosyal sorunlara çözümler getirilerek toplumun çağdaş ve modern bir hayat yaşaması amaçlanır. 

Kamu Girişimciliği 

Kamu girişimciliğinde girişimci bir şahıs ya da özel bir kurum değildir. Sermayeyi ortaya koyan girişimci bir kamu kurumu yani devlettir. Böylece yeni fikrin icraata geçirilmesi işlemini devlet kendisi gerçekleştirir ve malı ya da hizmeti kendi eliyle üretir. 

Kamu girişimciliğinin en güzel örneklerinden biri Atatürk Orman Çiftliği tarafından üretilen dondurma, bal, süt ya da yoğurt gibi ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi ve elde edilen karın devlete ait olmasıdır. Buna ek olarak Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından hayata geçirilen “Tekno Katalog” da mükemmel bir kamu girişimciliği teşvik örneği olarak karşımıza çıkar. Kamu girişimciliği yönünde faaliyet göstermek isteyen girişimcileri destekleyerek, fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan bir kamu kuruluşudur.

Kamu sektöründe yer alan ve çeşitli düzeylerde görev yapan kurumlar tarafından yürütülen kamu girişimciliği faaliyetleri, yeni bir sürecin geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca yeni hizmet alanların oluşturulmasında ve uygulamaların kolaylaştırılmasında etkili olan bu girişimcilik türü, genellikle kamu bankalarının yatırım ortaklığı ile gerçekleştirilir. 

Sanal Girişimcilik 

İnternet kullanımının dünya genelinde büyük bir hızla yayılması nedeniyle girişimcilik türleri arasında önemli bir yere sahip olan sanal girişimcilik, internet üzerinden girişimcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olarak bilinir. Özellikle e-ticaret yoluyla uygulanan bu girişimcilik türü, dijital alanlarda yer alan alışveriş platformları veya mağazalarda yaygın olarak gerçekleştirilir. 

Bir malın ya da hizmetin internet üzerinden başkalarına sunulması ile ortaya çıkan sanal girişimcilik, temelde kar amacı güder. Her geçen gün sanal girişimcilerin sayısında artış görülür ve bu alanda elde edilen kazanç oldukça yüksektir. Diğerlerine oranla çok daha düşük bir sermaye ile gerçekleştirilen bu girişim türü, son yılların en çok rağbet gören girişimcilik türüdür.

"Girişimcilik Türleri Nelerdir?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et