"sessizce çalış. ses çıkaran başarın olsun!"
-Frank Ocean
Girişimcilik Kavramı Üzerine Yazı Dizisi 1

Girişimcilik Kavramı Üzerine Yazı Dizisi 1

Tembel Yazar
Tembel Yazar 3 Takipçi
  • 5 DK
  • 29-06-2017
  • 0 yorum
  • 4K

Girişimcilik Kavramı Üzerine Yazı Dizisi 1

Başarısızlık=Başarı

Girişimcilikte Temel Kavramlar


Girişimcilik olgusu özellikle de son yıllarda oldukça önem kazandı. Kazanılan bu önem akademik alanda da uygulama alanlarında da kendini göstermektedir. Girişimciliğe olan bu eğilimin nedenlerine baktığımızda sürekli gelişen iş çevrelerinin cazibesi ve maaşlı işlerin olumsuz yönlerinin olması gösterilebilir. Girişimcilik bu kadar önem kazanırken sadece yüzeysel bilgiler değil aynı zamanda akademik bilgiler de son derece önemli olmaktadır. Bu yüzden de içeriklerimizde girişimcilik için hem kuramsal bilgiler hem de uygulama alanlarının özelliklerine dair bilgiler vermeyi olumlu görüyoruz. Kuram bilgisinin yerinde ve doğru bir şekilde anlaşılması demek girişimcilik uygulamalarının da daha başarılı ve sistemli bir şekilde ilerlemesi demektir.

Bölüm bölüm ilerleyeceğimiz girişimcilik derslerinde en genel tanımlardan en özel tanımlara kadar tüm noktalara değineceğiz ve konsantre şekilde girişimcilik hakkında bilinmesi gerekenleri birkaç bölümde tartışmaya çalışacağız. İçeriğimizi oluşturan bilgiler üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutulan girişimcilik eğitim kitaplarından derlenerek hazırlanmış ve siz girişimci kafalara sunulmuştur. Bu bilgilerin ve içeriklerin yararlı olması dileği ile…

 

Girişimcilik Tarihi

Girişimcilik Tarihi


Girişimciliğin günümüzde birçok farklı tanımı bulunsa da girişimcilik hakkında kavramsal tanımı ilk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon yapmıştır. Cantillon’a göre girişimcilik;

‘’Henüz belirginleşmeyen bir bedel karşılığında satmak için üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan veya üreten kişiye girişimci denir.’’

Genel anlamda girişimcilik nedir sorusuna yanıt vermek gerekirse; girişimcilik çevresel etkilerden meydana gelen fırsatlardan yararlanma veya yeni fırsatlar ortaya çıkarma amacıyla ekonomik mal ya da hizmet üretmek için üretim araçlarına sahip olma, risk alma, örgütlenme yeteneği gibi faktörler ile bağdaştırılabilmektedir. Ancak zamanla değişen ekonomik sistemler nedeni ile sürece bağlı olarak girişimcilik kavramları da farklılık göstermiş ve günümüzde bir takım değişikliklere uğramıştır.

Girişimci ise toplulukların ihtiyaç duyduğu malları veya hizmetleri bularak onu üretmeye girişen, üretilen mal ve hizmetleri ise yaratıcılığını kullanarak ihtiyaç sahiplerine pazarlayan kişidir. Girişimcinin kendine has bazı özellikler bulunmaktadır. Girişimci üretim faktörlerini ele geçirerek bunları birleştirmeli, kar amacı güderek risklere girmelidir. Girişimci tarafından kurulan işletmenin amacına ulaşabilmesi adına pazarın fırsatları görülebilmeli, insanların isteklerinden ortaya çıkan değişik ihtiyaçlar sezilebilmeli ve bu boşluk en kısa süre içerisinde doldurulmalıdır. Aynı zamanda girişimci karlı gördüğü ve akla yatan bir iş için tüm sermayesini, emeğini riske ederek pazara katılma cesaretini gösterebilmelidir. Yapılacak olan girişimciliğin riskleri ise girişimci tarafından en baştan üstlenmiş olur. Çünkü gerçek bir girişimci risk almaktan asla korkmaz ve risk alınmazsa kazanç da sağlanmaz mantığını asla unutmaz.

Girişimciliğin temel kavramları

Girişimcilik de kendi içerisinde iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu ayrıma göre girişimcilik; Fırsat girişimciliği ve yaratıcı girişimcilik olarak kavramsallaştırılmıştır.

  • Fırsat Girişimciliği: Pazardaki var olan fırsatları görerek mevcut olan bir malı veya hizmeti yeni bir pazarlama yöntemi ile tekrardan pazara sunmaktır.

  • Yaratıcı Girişimcilik: Pazarda var olmayan yeni bir fikir, hizmet veya ihtiyaç malının bulunması, bu isteğe tasarım, fiyat ve kalite yönlerinden iyileştirmeler yaparak yeniden pazara sunulmasıdır.


Girişimcilik kapasitesi, insanları girişimci olmaya sevk eden ve bu konuda başarılı olmalarını sağlayan en büyük etken olarak görülebilir. Girişimci kapasitesi tamamen şahıs ile alakalı olmakta ve asla işletmeler için bir değer oluşturmamaktadır. Girişimciler sahip oldukları bu potansiyelin farkına vardığında bağımsız çalışma hayallerini gerçekleştirmek ve yeteneklerini kanıtlamak, yaratıcılıklarını gün yüzüne çıkarmak adına iş hayatına giriş yapmaya karar verirler. Girişimcilik potansiyeli olan ve başarılı olan girişimcilerin ortak karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Ancak yine de her girişimci kendine özgü bazı yeteneklere ve özelliklere de sahiptir. Bu da girişimcinin kendi sektöründe ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Girişimciliğin temel kavramları ile giriş yaptığımız akademik girişimcilik içeriklerimizin ilerleyen bölümlerinde girişimcilik kavramı daha da boyutlandırılarak açıklanacaktır.
"Girişimcilik Kavramı Üzerine Yazı Dizisi 1" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et