"hayal kurulmayan yerde insanlar mahvolur."
-Anonim
Gelir Modeli Nedir?

Gelir Modeli Nedir?

  • 10 DK
  • 15-12-2020
  • 0 yorum
  • 7K

Gelir Modeli Nedir?

Başarısızlık=Başarı

Dijital dünyanın hayatımızda yaygınlaşmasından önce, geleneksel ticaret ve rutin hayatımızda elde ettiğimiz gelir çeşitleri oldukça kısıtlıydı diyebiliriz. En çok bilinenleri ise, satış ( emek, ürün veya hizmet ) ya da kiralama geliriydi. Satış geliri ticari hayatımızda, kiralama geliri de ticari ve bireysel olarak çok sık tercih edilmekte.


Bu içeriğimizde, dijital dünyanın gerçek hayatımızın her alanında etkisi her zamankinden fazlayken çok daha güncel ve ilgi çekici gelir modellerine yer vermeyi düşünüyoruz. Tabi, öncelikle gelenekseller ile başlayalım.
 
Geleneksel Ticari Hayatımızdaki Gelir Modelleri – Satış Geliri & Kiralama Geliri

Her ne kadar  “vakti zamanında “  gibi bir çağrışım yapsa da bizlere, aslında günümüzün en yaygın ve temel modelleri arasında halen geleneksel ticaretin bu 2 temeli yer alır. Aslında mantık olarak, dijital dünyanın gelir modellerine işlev olarak aynı
 
 Satış bazlı gelir, tüccarın elindeki ürün veya hizmeti para veya dengi değerde takas ile alımı sayesinde oluşur. Kiralama geliri ise, genellikle mülk, araç veya işyeri ( taşınmaz veya demirbaş ) ihtiyaç sahibine belirli süre ve belirli ücret elde etmeye dayalıdır.
 
 Bu temel 2 gelire dayanan ve dijital dünyanın gelişmesi ile birbirinden bağımsız ve ayrı kişiler arasında “ çıkar ilişkisi “ esaslı diğer gelir modelleri ise şu şekilde sıralanabilir.
 
 Bir diğer 2 temel gelir modeli çeşidi ise, süreklilik ve zaman sınırlaması olmaksızın adlandırılabilecek olan aktif ve pasif gelir yöntemleridir. Biz genel olarak, aktif gelir yöntemleri üzerinden içeriğimizi zenginleştirmeye çalışacağız.
 
Satıştan Geliri Modeli
 
 Girişiminiz veya yatırımınızda, hizmet ve ürüne dayalı bir aksiyon rolü varsa çok yüksek ihtimalle başlıca geliriniz satıştan veya kiralamadan gelmektedir. Bu ürün bazlı olduğunda, tek seferlik gelir – hizmet olduğunda ise prosedürlerinize göre kiralama / abonelik geliri şeklinde de olabilir.
 
 Ürün satışı, genellikle dijital ortamlarda e-ticaret siteleri aracılığı ile elde edilen ve en yaygın biçimde kullanılan aksiyonlardan birisidir. E-ticaret siteleri, ürünlerini tıpkı reyon mantığı ile satışa sunarlar ve üyelerinize veya ziyaretçilerine farklı ödeme yöntemleri aracılığı ile ulaştırırlar.
 
 Bunu kurumsal siteleriniz üzerinde de gerçekleştirebileceğiniz gibi, aynı zamanda kurumsal siteler üzerinden hizmete dayalı satış ve kiralama geliri elde etmekte mümkündür. Bunu belirli bir prosedür içine alarak değil, genel mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde her iki modeli de kapsayan iyi bir yol olarak görebiliriz. Satış gelirleri, performans bazlı olarak artış veya azalış gösterebilen bir modeldir. Burada, ürün kalitesi ve çeşitliliği başta olmak üzere satış performansınız için geliştireceğiniz stratejiler ve pazarlama aksiyonlarınıza göre karşılık almanız çok önemli.

Abonelik / Kiralama Modeli
 

Son yıllarda, özellikle uzaktan hizmet alanında bu model çok fazla tercih edilmeye başlandı. Dijital hizmetlerin temeli, servislerin belirli sürelerde belirli sınırlarda kullanımına dayanır. Bunu bir nevi, kiralama olarak düşünebilirsiniz. Web sitesi aracılığı ile verilecek hizmetlerde olduğu kadar, artık mobil hizmetler içinde oldukça tercih edilen bir gelir türüdür hizmet sağlayıcılar için. Abonelik gelirleri, süre ve yetki / kapsam sınırlı olduğu için döngüsel bir gelir potansiyeli olarak da değerlendirilebilir. Üstelik paket şeklinde ( Genelde kullanım özelliklerinin paketlere göre değişiklik gösteren yetki / statü farklılıkları ile sunulur. ) yapılan bu kiralama modelinde ise oldukça yüksek meblağlarda gelirler elde etmeniz olasıdır. Burada reklam ve pazarlama performansınıza göre, döngüsel kullanma potansiyeli olan müşteriler elde etmeniz size de gelirlerinizde sürekliliği ve neredeyse sabit bir performansı yakalamanıza yardımcı olur.
 
Kullandıkça Öde Modeli
 
 Bizim alışık olduğumuz geleneksel kiralama modeline benzer bir tarzı olsa da, burada ön ödemeli bir yöntem benimseniz. Daha doğrusu, ön ödemeyi alacağın yine paketlere veya yetkilere göre yaparak hizmete başlaman mümkün. En bilinen global terimi olarak “ Pay As You Go “ genellikle kullanılmaktadır. Yani, “ Gittiğin kadar öde.” Ülkemizde son senelerdeki internet girişimlerinde de sıklıkla karşılaştığımız bu model, vereceğiniz hizmette birim fiyatları belirledikten sonra, müşterinin ihtiyacı olan birim/ adet/ özellik kadar ön talep ile satışından elde edilen bir gelir modelidir. Kullandıkça öde gelir modeli, yine abonelik üzerine yürütülmekte ama sabit döngüler yerine sadece kullanıcının ihtiyaç miktarı / süresi baz alınarak sınırlandırılmıştır.
 
 Gelelim tamamen internete özgü birkaç gelir modeline daha ışık tutmaya.
 
 Referans gelirleri, potansiyelin süreli veya anlaşma usulü pazarlanması modeli, gelir paylaşımı modeli ( affilate marketing ) internetin hayatımıza girmesiyle ara arada olsa karşımıza çıkan diğer gelir modelleri arasında en çok rağbet edilenlerinden birkaçı.
 
Referans Geliri Elde Etmek:
 
 Ülkemizde pek yaygın olmasa da, genel olarak daha çok topluluktan daha fazla gelir potansiyeli oluşturmayı düşünen girişimler, platformlar ve projeler bu şekilde hem daha fazla kullanıcıya hem de daha fazla gelire sahip olmaktadır. Referans geliri vaat eden projelerde, inandırıcılık ve gerçeklik eğer bir noktadan sonra üyeleri arasında kaybedilmişse, bu piramit gelir sistemine yani Ponzi sistemi imajına bürünebilir. Burada üyesi aracılığı ile ona sağlanmış bir referans bağlantısı veya üyelik alanı ile yeni üyelere ulaşma hedeflenmektedir. Ufak meblağlar karşılığında ( Genelde oldukça düşük birim para fiyatı uygulanır ), sisteme kazandırılan her üye karşılığında aracı olan üyesine gelir yansıtır.

Son zamanlarda, üye kazanmak ve reklamını bu yolla yapmayı planlayan bazı komisyon geliri taşıyan borsalar ( Kripto para borsaları ) sıklıkla bu yönteme başvurmaktadır. Tabi, sadece üye olmak değil – değişen şartları da üyelerine sunarak, kazanç imkânı sağladıkları bilinmektedir.
 
 Performans veya Satış Başı Gelir Modeli
 
 
Burada sunulan gelir modeli, aslında biraz daha amaca yöneliktir ve gerçekçidir diyebiliriz. Genellikle aksiyon prensibine dayanır. Satış başına gelir modeli, adından da anlaşılacağı üzere ürün veya hizmetin amaç olan satışında aracılık etmiş olanlara satıştan doğan gelirin bir kısmını komisyon olarak yansıtırlar. Aracılık veya komisyonculuk sisteminin, dijital dünyadaki karşılığı diyebiliriz. En basit tabiriyle, e-ticaret veya ürün sitesinden elde edeceğiniz bir bağlantı ve takip kodu ile ürünün satışına aracılık ettiğiniz takdirde, size sunulan komisyon gelirini kazanç hanenize yansıtırsınız.
 
Advertorial ( Tanıtım ve Reklam ) Gelir Modeli

Ülkemizdeki tam karşılığı aslında tanıtım geliridir. Özellikle, ziyaretçi ve üye sayısı oldukça yüksek tirajlarda olan haber ve blog sitelerinde, oldukça sık uygulanmaktadır. Burada gerçi gelir sadece hizmet sağlayıcının kazanç hanesine yansısa da, bireysel ve ekip çabalarınızla oluşturacağınız sitelerden, sizde bu tür Advertorial gelir elde edebilirsiniz. Hedef kitlesini barındırdığınızı düşünen her ürün / hizmet sahibi, sizlere teklif usulü ile belirli bir süre karşılığında yazılı, görsel materyallerinin tanıtım şekliyle sitenizde yayınlanması karşılığında sizlere ödeme yaparlar.
 
 İçeriğin genelini dijital dünyadan elde edilen gelir modellerine ayırdığımıza göre, birkaç ipucu ile sürdürmekten zarar gelmez herhalde?
 
 Link Yönlendirme: Bu tarz, web sitelerinde genelde kullanıcıların bu hizmeti veren reklam ağları üzerinden yönlendirilerek site sahibine kazanç sağlaması mantığına dayanır.
 İndirme Başı Ödeme Geliri: Bu en çok mobil uygulama veya masaüstü program veya eklenti üzerinden yürüyen bir sistemdir. Yine reklam ağları aracılığı veya özel teklif usulü ile kitlesi ve tirajı yüksek web siteleri için düşünülebilir bir gelir modeli diyebiliriz.
 Gösterim / Tıklama Başı Gelir: Reklam ağlarının en çok sunduğu ve internet sitelerinin de en çok benimseyip kullandığı reklam / gelir modellerinden biri diyebiliriz. Sabit reklam alanlarınızda, değişken görsel veya yazılı reklamların dönüşü sonrasında tıklanma ve gösterim bazında site sahiplerine gelir sağlayan bir modeldir.


 
 Gelir modelleri, gelişen teknolojiye bağlı olarak neredeyse her 3-5 yılda bir gelişme sağlamaktadır. Big Data ( Büyük Veri ) oluşumunun dijital dünyaya gittikçe yaygınlaşması ise, özellikle şirketlerin işlenmiş veri üzerinden son kullanıcıya ulaşma amacı bazı aracı şirket ve servislerin iştahını kabartmaktadır.
 
 Burada ise gelir modeli ise, etik değerleri tartışılan Kullanıcı alışkanlıkları ve seçimlerinin data analizi ile işlenerek, yönlendirme usulüne dayanmaktadır. Kişisel veri ihlali dolayısıyla, son yıllarda birçok dev teknoloji şirketinin spekülatif haberleri patlak vermekte. Fakat, sadece ticari değil birçok anlamda toplumsal eğilim ve bu eğilimlerin yönlendirilmesi veya akışına göre ürün / hizmet pazarlanması da bir nevi satış stratejisi olarak günümüzde kullanılmaktadır.
 
 
 İçeriğimizin tamamında, girişimcilerin – yatırımcıların veya çok daha erken adımları atmakla meşgul olanların muhtemel gelir modelleri konusunda fikir edinmeleri hedeflenmiştir.  Umarız, hedeflerimize ulaşabileceğimiz bir okuma hazmı gerçekleştirmişizdir. Diğer benzer ve dikkat çekici konulardaki içeriklerimizi, yine blog alanlarımızda sıklıkla bulabilirsiniz.

"Gelir Modeli Nedir?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et