KOSGEB Destekleri

Etiketi
KOSGEB Destekleri

KOSGEB kavramının açılımı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’dır. KOSGEB nedir? Ülkemizde bulunan KOBİ’lerin rekabetlerinin arttırılması ve KOBİ’lerin kurumsallaşma, ihracat ve Ar-Ge gibi konulardaki potansiyellerinin kullanılmasını sağlayan, KOBİ’lerin küresel ekonomide güçlü hale gelmesini sağlayan, girişimcilik kültürünü destekleyen ve yaygınlaştırmaya çalışan bir kuruluştur. Bu kuruluş; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir tüzel kişiliktir. […]

home search notifications 1 person
X
X