dünyada girişimcilik

Etiketi
dünyada girişimcilik

1- ALMANYA Dünya Bankası’na göre, Almanya gayri safi yurt içi hasılanın %2,83’ünü araştırma ve geliştirme üzerine harcamaktadır. Gelişmiş altyapısı ve teknolojisiyle tam bir girişimci cennetidir.

home search notifications 1 person
X
X