"Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri ortadan kaldırdın mı,iş kendi kendine yürür."
-Mustafa Kemal Atatürk
Bir Girişimi Başarıya Götüren 7 Sistematik

Bir Girişimi Başarıya Götüren 7 Sistematik

  • 5 DK
  • 27-12-2017
  • 0 yorum
  • 736
Sıfırdan yeni veya çalışabilir bir iş fikri ortaya atma ve bu iş fikrini sürdürülebilir bir iş modeli haline getirip, kar elde etmeye kısaca girişim diyebiliriz. Tabi ki girişim kavramının tanımlaması çok daha detaylı bir biçimde ele alınabilir ancak kabataslak bir fikir vermemiz gerekirse yazımızın ilk cümlesinde yer alan tanımlamayı esas alabilir ve bu tanımlama üzerinden hareketle başarılı olmasını istediğimiz bir girişimin ne gibi özelliklere sahip olması gerektiğini inceleyebiliriz.

Girişimcilik ruhuna sahip bir birey, zihninde beliren iş fikrini hayata geçirmek adına çeşitli hamleler yapmak ister ve sonucunda kendisini veya girişimini başarıya ulaştırmayı düşlediği riskleri almaktan çekinmez. Ancak tabiî ki ne olursa olsun iş dünyasının kendi içerisinde yer alan basit dinamikleri vardır ve bu dinamikler uygulama anlamında başarıya ulaştığı takdirde istenilen hedefe büyük ölçüde varılmış demektir.

İşte basit bir girişimi sıfırdan istenilen seviyeye getirebilmek için de iş dünyasının belirli sistematikleri içerisinde hareket etmek gerekmektedir. Şimdi gelin bir girişimi başarıya götüren dinamikler hangileridir? Kısaca bir göz atalım… 

İşleyebilir, Parlak Bir İş Fikri


Bir girişimin başarılı adımlar atabilmesinin ilk koşulu girişimci kitlenin ortaya çalışabilir ve parıldayan bir iş fikri atabilmesine bağlıdır.

Girişim bu iş fikri çerçevesinde şekillenecek, geleceğini buna göre tasarlayacak ve gerekli sponsorluk anlaşmalarını bu parlak fikir doğrultusunda yapabilecektir. Bu yüzdendir ki sıfırdan yola çıkan basit bir girişimin son derece güçlü ve ışıldayan sektörel bir fikri olması gerekmektedir.

İyi Bir İş Planı


Başarılı olmak isteyen bir girişimci, girişiminin hayata geçirilmesi için hazırladığı iş planının son derece profesyonel olarak tasarlandığından emin olmalıdır. Bu anlamdaki planlama girişimin geleceğini direkt olarak etkileyeceğinden, son derece titiz bir çalışma ürünü olmasına gayret gösterilmelidir.

Girişimin başarısı için ortaya koyulan iş planının profesyonel danışmanlardan onay alması, başarılı olmuş farklı iş planları nazarında kıyaslamasının yapılması ve bu iş planının olması istenen olduğuna dair emin olunması gerekmektedir.

Sürdürülebilir Sağlam Bir Gelir Modeli


Sektöre ilk adımlarını atan bir girişimin sağlam durabilmesi ve geleceği öngörebilmesi için bu girişimi finanse edecek son derece özenli bir şekilde hazırlanmış, profesyonel de bir gelir modelinin olması gerekmektedir.

Bu gelir modeli, reklam ve tanıtım çalışmalarının bir ürünü olabileceği gibi, sponsor ya da yatırımcılardan elde edilen sermayenin maliyetler adına kullanılması da olabilir. Ayrıca girişim fikrine sahip olan ve girişimi ileri götürmeyi hedefleyen yönetim kademesine ait belirli bir takım sermayenin de girişim adına sahaya sunulması anlamını taşıyabilir.

Sonuç olarak finansman ne olursa olsun bu finansmanın sürdürülebilir bir gelir modeli haline getirilmesi girişimin hayatına uzun vadeli devam edebilmesi için esastır.

Sektörel İhtiyaçlara Cevap Verebilme


Sıfırdan yola çıkmaya hazırlanan bir girişimi başarıya götürecek bir diğer unsur ise içinde bulunduğu sektörün dinamiklerini çok iyi bilen bir kurucu ve yönetici kadrosunun olmasıdır.

Örneğin Teknoloji sektöründe faaliyet göstermeyi hedefleyen bir girişim, gerek kurucu ortakları gerekse bünyesinde görev alan yöneticileri nazarında Teknoloji sektörünü yakından tanıyan kimselerden oluşmalıdır. Böylece girişimin sahaya atılırken yaşadığı deneyimsizlik de en aza indirgenmiş olur.

Motivasyonu Azalmayan Bir Yönetim Kadrosu


Bir girişimin başarılı olması için yönetim ve kurucu kadrosunun o girişimin hedeflerine başta kendilerinin inanması ve bu anlamda sürekli motivasyon içerisinde olması gerekmektedir. Öncelikle yönetim kadrosu kendini sürekli motive tutacak ki, çalışan ekip de örnek alıp, işe dört elle sarılabilsin.

Motivasyonu azalmış, kendi hedeflerine kendisi inanmayan bir girişim yönetimi, zaten en baştan yelkenleri suya indirmiş demektir.

Motivasyonu Yüksek, Dinamik Bir Ekip Ruhu


Bir girişimde yönetim kadrosunun kalitesi kadar çalışan ekibin kalitesi ve girişimin hedeflerine karşı duyduğu motivasyon çok önemlidir. Girişimde yer alan çalışan kadronun motivasyonunun her daim yüksek olması ve girişimin vizyonuna uygun, dinamik bir ruh taşıması gerekmektedir.

Bu nedenle girişiminizde çalışan kadronun motivasyonunu yüksek tutmak için bir takım elementlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin, çalışan ekibi bir araya toplayabilir ve düzenli aralıklar ile çeşitli outdoor aktivitelerde bulunabilirsiniz. Böylece hem ekip beraber vakit geçirmiş olacak hem de birbirlerine olan bağlılıkları artacaktır.
Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın