"en güzel intikam;mutlu olmaktır. başka hiçbir şey sizi sevmeyenleri daha fazla rahatsız edemez."
-Anonim
Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?

  • 10 DK
  • 15-12-2020
  • 0 yorum
  • 365

Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Başarısızlık=Başarı

Sizi şimdi kısacık bir yolculuğa götüreceğiz. İlkokul sıralarında, küme uygulaması vardı. Hatırlayanlarınız illaki vardır. Örneğin, sınıfta 4 farklı küme oluşturulur, her kümede ortalama 6-8 arası öğrenci olurdu. 4 küme başkanı, kendi kümesi için geri kalanları tek tek sınıf içerisinde sırayla seçerdi. Peki, küme veya ekip ile beyin fırtınası konusunun burada ne alakası ya da ilişkisi var?


 Bu ilişkiyi, hayatımızdan bir örnek ile sunduğumuzda sizde beyin fırtınası nedir ve nasıl yapılır sorusuna daha gerçekçi, hatta bizzat hayatınızdaki örneklerle en doğru yanıtları bulmuş olacaksınız.
 
 Beyin Fırtınası – Bir elin nesi, iki elin sesi!
 
 Aslında, beyin fırtınası için sadece 2 kişiden oluşan bir fikir mücadelesi diyemeyiz. Aynı hedefe ulaşma arzusu taşıyan, aynı his ve duygularla bu hedefe en zahmetsiz, ideal ve çabuk yöntemlerle diğerlerinden önce erişmek isteyenler olduktan sonra 2 ‘de olur – 12 ‘de.


 Ama her ne olursa olsun, hayatımızda beyin fırtınasına en müsait ortam ve şartları, bu küme geleneğinde kazandığımız bir gerçek. Henüz ortalama 10 yaşına gelmiş bir bireyin, aynı amaçlarla toplanmış bir ekip içerisinde kendine ekip bilinciyle sorumluluk edinmesi, fikirlerini açıkça paylaşarak doğru veya yanlış olduğunu anlaması, soru ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmesini hayatında ilk kez bu küme uygulaması ile şahit olduk desek yeridir.
 
Beyin Fırtınasında Aranan Ortak Özellikler


Yaş, cinsiyet veya eğitim seviyesi ne olursa olsun, hayatımızda gerek mesleğimiz gerekse sosyal yaşantımız içerisinde mutlaka birkaç defa bilinçli olarak bu aksiyonun içerisinde bulmuşuzdur kendimizi. Beyin fırtınası, aslında pencerenizin ne kadar dar olduğunu da fark ettirebilir size. Nasıl mı?
 
 O an bir tespit yapabilecek durumda olsak, gözümüze ilk şunlar takılırdı:
 
 * Hiçbir alakam olmamasına rağmen, Ahmet ile hem fikir olduğum birkaç nokta çıktı.
 * Oysa ben, Ali’nin öyle düşündüğünü sanmazdım. Şaşırttı beni.
 * Meğer Mine’de ne cevher varmış. O kadar da sessiz ve sakin duruyor ki, kim bilirdi bu kızın bir canavara dönüşeceğini?
 * Birde bizimle aynı ekipte, bu kadar birbirine zıt kişiler nasıl oldu da bunca ay beraber bu kadar güzel işler çıkartabildi?
 
 İşte en güzel tarafı da, sağlıklı bir beyin fırtınası sırasında böyle tespitlerle karşılaşabiliyor olmanız. Neden mi? Tek düze fikirler yoktur, birbirinin kopyası sözlerin ardına birkaç ilave edilmemiş çözümler bulamazsınız, farklı pencerelerden bakabilen insanlarla tek ortak nokta olan hedefte birleşebileceğine inanırsınız. Kısaca, farklılıklar olmadan – en umut ve mutluluk verici çözüm yoluna bu daha önceden tespit edemediğiniz kişisel özellikler olmadan varmanız cidden zor olurdu. Bürokrasi de, en baştakinin talimatı ve en sondaki mevkiye kadar sorgulamaksızın onay görmesi gibi yavan bir durumla karşılaşmazsınız. Beyin fırtınasında, yukarıda dediğimiz gibi kişisel ve sosyal hiçbir sınıf farklılığına bakılmaz. En belirgin ortak nokta ise, kesinlikle amaca odaklanmış birbirinden farklı donanım ve düşüncelere sahip zengin bir fikir birliğine sahip olmanızdır. Bu oluşum içerisinde olanlar için, ne kadar büyük bir servet – değil mi?
 

Yaratıcı Fikir Madeni – Beyin Fırtınası
 
 Günümüzün en büyük ihtiyaçlarından birisi nedir sizce? Fikir!

Birçok şirket için, bilim dünyası ve teknoloji için artık madenin en diplerinde kalan ve ulaşması günden güne zorlaşan işlenmemiş altın kadar değerli olan, fikir!


Bu altına ulaşmak için, tek bir yönde ve var gücüyle tüm teknik donanımını kullanan şirket – ya teknik ya da finansal olarak kısa sürede bir sekteye uğrayacaktır. Dümdüz bir rota, aynı cihaz ve cihazın hiç değişmemiş donanımları. Kaz Allah kaz! Oysa yaratıcı fikirler kavramını daha önceden merak etmiş, bu kavramları araştırmış ve hatta bünyesinde bunu barındıracak oluşumlara girmiş olsaydı, son 1 yıldır tespitine rağmen halen yolun başı kadar uzak olan madene, belki de şuanda ulaşmış hatta ardındakileri de keşfetmiş olacaktı.

Yönünü değiştirecekti, cihazın donanımını toprağa en uygun şekilde seçecekti, belki fizikten faydalanacak ve çok daha az iş gücüyle basınç ile çok daha hızlı yol kat edecekti.


 Onca iş gücü, onca enerji sarfiyatı ve onca saha çalışması, belki de sadece 2 ay şirket bünyesinde sağlıklı bir beyin fırtınası ortamı oluşturulduğu takdirde, 3. ay içerisinde son bulacaktı. Tabi, o insanları bir araya getirmek için harcanacak finansal kaynağın, diğerleri ile kıyasladığında devede kulak tabirinin bile çok yerinde olmadığını göreceklerdi.
 
Beyin Fırtınasında Her şey Doğru Olamaz, Doğru – Yanlışlar Arasından Sıyrılır
 

Bunu varsayım üzerinden bir örnekle sürdürelim öyleyse. Tabi, varsayımlar üzerinden örnekle gitsek de Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası kitabının yazarı Geoffrey Rawlinson ‘un birçok tespit ve deneyimleri ile ortaya çıkardığı ilkelerde de benzer şartları görebilirsiniz.


Problemi çözmek için 2 temel teknikten bahsediyor Geoffrey Rawlinson.
 
 Fikir Üretmek ve Analiz. Burada, fikir üretimi aşaması tam da beyin fırtınası çerçevesinde gerçekleşen ve harika / berbat fikirlerin katılımcılar tarafından hiçbir benzerlik göstermeden çıkmasıyla oluşmakta.
 
 Problemin / sorunun öncelikle tüm detayları ile belirlenmesi, çözüm ile gelecek çarenin ne gibi katkılara sebep olacağının tam olarak tespit edilmesi ve başlangıç için bir fikrin ortaya atılması ile beyin fırtınasına başlayabiliriz.


Beyin Fırtınasının İnsan Kişiliğine ve Gelişimine Katkısı
 
 

* Ön Yargı:
 Ön yargıyı bertaraf eder. Aynı hedefte ama farklı fikir, sosyal ve kültürel alanlarda yetişmiş insanlar arasında, dillendirilmemiş düşünceler nedeniyle duyduğu veya şahit olduğu görüşlerle, o insanlar veya topluluklar hakkındaki ön yargılarından sıyrılır.


* Yaratıcı Düşünceye Teşvik:

Ortaya atılan bir fikrin eksiklerini, o an tespit ederek tam tersi yönde veya eksiklerini anında giderecek eklemeler ile “mükemmel” fikre bir adım daha yaklaşmanızı sağlar. Beyin fırtınası, temel konunun yan kollarına da mutlaka irdeleme getirecektir. Bu aşamada, belki de daha önce ilgi gösterilmesi gerekirken gözden kaçmış sorunların çözümüne de destek sağlar.


 * Baskıya ve Tabuya Baş Kaldırı:


Öyle anlar gelir ki, aslında yanlışlığı veya eksikliği bilinmesine rağmen, sırf kabul gördüğü için bazı fikirlerin dahi sorgulanabileceği bir ortam yaratabilirsiniz. Bu belki de, kişisel gelişimdeki en kilit noktalardan olan, “ sorgulama” kabiliyetiniz açısından atacağınız en sağlam adımlardan biridir.
 
 *Savunma ve İlkesel Olgularınızı Destek:
 
 Bir konuda herkesle aynı fikirde olmasanız da, kendi fikrinizi herkese kabul ettirecek kadar savunmacı bir role bürünürsünüz. Kendinizce haklı, başka kişiler tarafından kötü veya eksik olarak görülen tüm görüşlerinizin, ilkelerinizi belirtecek şekliyle savunmasını yaparsınız. Çağ gerisinde, çağın ilerisinde olsun – ya da insan henüz hazır olmamış olsun. Fikir sizin ve savunma hakkınızı da sonuna kadar kullanın!
 
 * Olumlu Eleştiri ve Saygı:
 
 Çoğumuzda eksik olan bir duyguyu, bu beyin fırtınalarında sıklıkla yaşayacağınızı belirtelim. Nedir? Olumlu eleştiri. Eleştiri deyince, hem eksikler üzerinden yürüyerek daima açık, uygunsuz veya hatalı yönlerinden bir düşünceni sorgulamak gelir akıllara. Oysa kabullenme konusundaki ego sorununuzu çözmenizde, artık sizin de olumlu eleştiri yapabilir hale geldiğinizi ve hatta o kadar şahane fikirlere “ saygı duyulmasına” illaki gerek olduğunu düşüneceksiniz. Fikirlere saygı duymak, erdemli bir kişiliğin göstergesidir.
 
 Dile basit gelen, temelinde büyük kazanımların olduğu bir sözcüğün altında neler varmış meğer? Beyin fırtınası, başlı başına bir kişisel gelişim basamağı oysa. Hem kişiliğinizin, hem işinizin, hem ekibinizin hem de fikirlerinizin! Korkmayın, sık sık yapın…
 
 Son olarak, beyin fırtınası nasıl yapılmalı? Bunu merak etmiyor musunuz? Gelir o halde birkaç madde ile en iyi sonuçları almak için oluşturulmuş bir çizgiden giderek – en faydalı beyin fırtınası teması sıralamasını görelim.


 * Bir düzen kararlaştırılmalı. Bu düzen içerisinde, öncelikle konuların esasları ve alt başlıkları üzerinden tüm katılımcılar bilgilendirilmeli. Bu sayede, sorunun net olarak kavranması – hedefin net olarak kararlaştırılması tüm katılımcılar açısından etkili olacaktır.
 
 * Sıralı bir konuşma düzeni olmalı. Sırası gelen kişi önce fikrini, sonra fikrini savunma kısmını tamamladıktan sonra kendisine yöneltilecek soruları yanıtlamalı. Bu sayede, varsa hem kendisi de eksiklerini görebilir, hem de diğer katılımcılar tarafından fikre yatkınlık / onay ifadeleri de rahatlıkla belirtilebilir.
 
 * Fikirler, konuşmalar ve hatta tartışmalar sonradan analiz ve değerlendirme için görsel ve sesli kayıt altına alınmalı.
 

Tüm bunların yanı sıra, beyin fırtınası amacına uygun şekilde başlandığında zaten sonucu tamda istenen şekilde bitecektir. Sorunların tespiti, sorunların çözümü, hedefe ulaşma ve nihayetinde verimli bir beyin fırtınası ile ekip içerisinde ciddi bir özgüven duygusu oluşturacağı kesin.

"Beyin Fırtınası Nedir Ve Nasıl Yapılır?" İçin Yorumlar
Kayıt işlemine devam ederek, Girişimci Kafası Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul etmiş oluyorsunuz.
Girişimci Kafası'na Giriş Yapmak için Tıklayın
Instagram
Takip et